MENU
Christelijke Platform Oost-Europa: Noodhulp voor Oekra´ne

Christelijke Platform Oost-Europa: Noodhulp voor Oekra´ne

20 okt

Nog steeds bulderen de kanonnen rond Donetsk. Nog steeds wordt in Oost-Oekra´ne op plaatsen heftig gevochten tussen seperatisten en het Oekra´ense leger, ondanks een formeel wapenstilstand. De strijd heeft veel mensen op de vlucht gejaagd.

Velen zijn van het strijdgebied naar het westen van Oekra´ne gevlucht, vaak met slechts heel weinig bezittingen. De opvang gaat de krachten en mogelijkheden van de vaak ook arme plaatselijke bevolking te boven. De winter komt eraan. De prijzen van gas en levensmiddelen zijn verhoogd, de inkomens niet. Het behoeft geen betoog dat deze situatie tot ernstig lijden van veel mensen zal leiden. Tenzij hulp wordt geboden.

In Oost-Oekra´ne is veel schade aangericht en ook in die gebieden waar men het normale leven weer zo goed mogelijk probeert op te pakken moet veel worden hersteld. Onder meer scholen, zodat de kinderen weer naar school kunnen. Maar ook andere vormen van opvang van kinderen zoals weeshuizen behoeven herstel.

In het licht van deze situatie heeft een aantal Nederlandse organisaties die samenwerken met Oekra´ners, besloten tot een gemeenschappelijke actie. Gezamenlijk doen we een oproep aan onze achterban om in deze bijzondere situatie te helpen de nood die het gevolg is van de strijd in Oost-Oekra´ne te lenigen. Deze bijdragen zullen dus niet voor het gewone werk van de betreffende organisaties gebruikt worden. Over hun werk houden de samenwerkende organisaties elkaar op de hoogte en waar zinvol werkt men samen en deelt men middelen.

Deze samenwerking is tot stand gekomen binnen het Christelijke Platform Oost-Europa (CPOE). Dit Platform is organisatorisch verbonden met Prisma, vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat. De bevordering van samenwerking in Nederland en in Oost -Europa is een belangrijke doelstelling van het CPOE.

Datum: 20 oktober 2014
Auteur: De Verre Naasten
Foto: ę Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://cpoosteuropa.wordpress.com

Dit artikel delen:

Meer nieuws: