MENU
Met The Passion komt de Bijbel dichtbij

Met The Passion komt de Bijbel dichtbij

16 maa

Bijbelverhalen raken je. Kijk maar naar The Passion! Ruim 3 miljoen Nederlanders volgden afgelopen jaar de spraakmakende hervertelling van Jezus' lijden, sterven en opstanding. Het Nederlands Bijbelgenootschap is ook tijdens deze vijfde editie weer partner van The Passion.

Dit jaar vindt The Passion plaats op 2 april in Enschede. De rol van Jezus wordt vertolkt door zanger en acteur Jim de Groot en zangeres Shirma Rouse speelt Maria. Jeroen van Koningsbrugge is Judas, Jeroen van der Boom Petrus.

The Passion?
The Passion is een muzikaal evenement in de binnenstad waarbij bekende artiesten, aan de hand van hedendaagse Nederlandse muziek, het eeuwenoude paasverhaal hervertellen. Het paasverhaal wordt zo in de hedendaagse tijd en cultuur geplaatst. De Bijbel komt zo heel dichtbij. Tijdens The Passion lopen er ongeveer 1000 mensen een processie. Zij dragen een groot wit verlicht kruis door de straten. Op tv zie je interviews met processiegangers die iets vertellen over waarom ze meelopen en waarom dit bijbelverhaal over Jezusí lijden hen raakt.

Muziek
In The Passion worden Nederlandstalige popsongs gezongen, maar wat de playlist is, blijft tot de uitvoering geheim. De nummers passen bij de scenes uit het paasverhaal en worden gezongen door de artiesten. De muzikale leiding van The Passion is in handen van Eric van Thijn. The Passion is een samenwerking tussen de Evangelische Omroep, omroep RKK, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap. The Passion wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Het werk van Jezus Christus is bovenmenselijk
In een oud lied wordt gezegd: 'Geen mens, kon voor een mens voldoen'. Geen zondaar kan zichzelf - laat staan anderen - vrijkopen van het oordeel over de zonden. De Verlosser moest niet alleen zelf zondeloos zijn, maar ook in staat om het oordeel over de zonden van Godswege te ondergaan. Vervolgens moest Hij tot zonde kunnen worden gemaakt om het oordeel over de zondemacht te dragen en daardoor zondeslaven te bevrijden. Verder moest Hij in staat zijn de macht van de dood te overwinnen en Satan, die de macht van de dood had, te verslaan. Dat niet alleen Hij moest klaargemaakt worden door lijden heen om voor ons een getrouw Hogepriester te zijn, die ons draagt op zijn schouders en op zijn borst.

Dit alles heeft Jezus Christus volbracht. Hij kon dat doen omdat Hij de door God verwekte Verlosser was die niet maar een volmaakt Mens was, maar ook de waarachtige Zoon van God. Als Hij dat niet beide was dan hadden we geen Verlosser. Jezus, de Zoon van Maria, kon ons niet redden, we hebben Jezus de Zoon van God nodig, die waarachtig Mens werd en het verlossingswerk volmaakt volbracht. Dit verlossingswerk kon alleen Hij verrichten die zo bovennatuurlijk was wat zijn verwekking en geboorte betreft. Niemand kan Hem daarin navolgen. Niemand is in dat opzicht met Hem te vergelijken.

Het verlossingswerk
Het verlossingwerk van de Heer Jezus op het kruis bovenmenselijk. Niemand kan Hem in dat opzicht volgen. Dat grijpt terug op het feit dat Hij de volmaakte Mens en de Zoon van God was, (a) die geen zonde heeft gedaan, (b) die geen zondige natuur had en (c) in Wie geen zonde was.Hij was bovenmenselijk in de wijze waarop Hij het lijden verdroeg.

Zijn verhoging is bovenaard
De Bijbel spreekt over de verhoging van Jezus Christus, maar daarbij worden twee aspecten onderscheiden:
- ten eerste is er de verhoging op het kruis;
- ten tweede is er sprake van de verhoging aan de rechterhand van God.
Over de eerste verhoging heeft de Heer Jezus het in zijn gesprek met Nicodemus. We slaan daartoe Jh 3:14 op en lezen daar de bekende woorden: 'En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'
Hierop slaat ook een andere uitspraak van onze Heiland en wel deze: 'Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben , dan zult u weten dat Ik het ben...'
Hier gaat het ook om de verhoging aan het kruis want de Heiland zegt: 'wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben' en blijkens vers 26 doelt Hij met 'u' op de Joden. Dan is er nog een derde uitspraak en wel deze: 'En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot mij trekken. Dit nu zei Hij om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven.' Dus ook dit slaat op de verhoging aan het kruis, maar misschien gaat deze tekst toch iets verder en moeten we achter de verhoging op het kruis ook denken aan de verhoging in de hemel want het 'tot zich trekken' gaat door ook toen de Heiland ten hemel was gevaren

Hier wordt gesproken over een 'van de aarde verhoogd zijní maar wat het kruis betreft is dat niet een 'bovenaardse verhoging.' De verhoging vond nog in de aardse sfeer plaats en niet in de hemelse.

Verhoogd aan de rechterhand van God
Over de verhoging in de hemel gaat het in andere teksten. Een profetische heenwijzing daarnaar vinden we in Js 52:13 waar we lezen: 'Zie mijn knecht zal voorspoedig zijn , hij zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn.'
Daarop volgt dan het aangrijpende hoofdstuk 53 dat spreekt over het diepe lijden dat de Heer zou ondergaan, maar het getuigt ook van zijn uiteindelijke beloning.
We gaan nu verder na wat het Nieuwe Testament over zijn onmetelijke verhoging onthuld: 'Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd ... heeft Hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort'.
De Bijbel laat zien dat het hier niet alleen gaat om de verhoging door de rechterhand van God, maar ook om een verhoging aan de rechterhand van God; 'Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd....'.
De samenhang maakt duidelijk dat het gaat om een verhoging in de hemelse sfeer: 'Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is...'
Let op het contrast met het voorafgaande gedeelte waar gesproken wordt over het feit dat Hij zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood op het kruis. Geweldig wat Hij gedaan heeft om God te eren en ons te redden, maar ook geweldig wat God daarop met de Heer gedaan heeft: een ongekende verhoging!

Die verhoging is grandioos, ze is met recht bovenaards en volkomen uniek. Jezus Christus is inderdaad wat zijn verwekking, werk en verhoging betreft, onvergelijkelijk.

Datum: 16 maart 2015
Auteur: NBG en bijbelstudie van Jaap Fijnvandraat
Foto: Evangelische Omroep
Website: http://www.thepassion.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: