MENU
Jaarverslag 2015: Groei in inkomsten en projecten voor Verre Naasten

Jaarverslag 2015: Groei in inkomsten en projecten voor Verre Naasten

22 apr

In 2015 ontving Verre Naasten ruim 5,2 miljoen euro aan inkomsten, bijna 8% meer dan vorig jaar dankzij meer giften via nalatenschappen, particulieren en voor noodhulp. Hiervan is 88% direct besteed aan de doelstelling: geloof delen wereldwijd via 69 partners (lokale kerken en organisaties) in 39 landen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de organisatie.

Belangrijke partners in de uitvoering van het mission-werk zijn lokale kerkverbanden. In 2015 waren dat er 27 met in totaal ruim 1,2 miljoen leden. Onder hen veel kleine kerkgenootschappen die in een niet-christelijke omgeving kerk-zijn, dikwijls in landen waar christenvervolging plaatsvindt.

Dankzij groei kon Verre Naasten in 2015 meer projecten uitvoeren in het buitenland. Een belangrijk deel van de projecten is gericht op kerkelijk opbouwwerk; zo volgden in 2015 167 mensen een opleiding tot evangelist of voorganger en ontvingen 25 kerken sponsoring voor de (ver)bouw van hun kerk. Via missionaire projecten startten 29 nieuwe gemeentes. Ook boden partners van Verre Naasten in 2015 veel diaconale hulp: ruim 10.000 mensen werden bereikt met gezondheids(zorg)programma’s en zo’n 31.000 mensen zijn dankzij landbouwprogramma’s nu verzekerd van voldoende en gezonde voeding.

In Nederland vormde de groei in samenwerking met regionale samenwerkingsverbanden van plaatselijke kerken een belangrijke mijlpaal. Ook groeide in 2015 het aantal voorlichtingsactiviteiten in plaatselijke kerken; ruim 100 kerken organiseerden een mission-activiteit om de betrokkenheid bij mission te stimuleren. Een ander hoogtepunt was de 1e editie van een nieuwe internationale cursus; 28 kerkleiders uit meer dan 10 landen deden hieraan mee en wisselden kennis en ervaring uit rond het thema ‘vreugde en lijden’.

Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en haar achterban. Zij ondersteunt GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Het jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening, staat op jaarverslagen.verrenaasten.nl.

Datum: 22 april 2016
Auteur: Hagar Prins
Foto: © Verre Naasten
Website: http://www.verrenaasten.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: