MENU
Zuidelijk Afrika: Voor meer dan 40 miljoen mensen dreigt hongersnood

Zuidelijk Afrika: Voor meer dan 40 miljoen mensen dreigt hongersnood

16 jul

Afrika lijdt zwaar onder de gevolgen van het natuurverschijnsel El Niño. In sommige delen van de wereld is er overmatige regenval en met name in zuidelijk Afrika is het extreem droog. Het gevolg hiervan laat zich raden: ernstige voedseltekorten! Voor ruim 40 miljoen mensen dreigt hongersnood.

Partnerkerken en zendingswerkers van de GZB en Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) signaleren dat de nood groot is en steeds acuter wordt. In verschillende landen, waaronder Zimbabwe en Malawi, is de noodtoestand uitgeroepen.
Project 10 27 wil namens GZB en CGK de getroffen bevolking helpen.

Onze partnerkerken in Zimbabwe, Malawi en Mozambique verstrekken met onze hulp voedsel aan de meest zwakken in de samenleving. Verder stellen zij zaaizaad beschikbaar aan de boeren die van hun zeer magere oogst niet ook nog eens een deel apart kunnen leggen als zaaizaad voor het volgende seizoen. De hulp is simpel, snel en efficiënt want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

We hebben met diverse organisaties in Malawi afspraken gemaakt om hen te helpen om mais te kopen en uit te delen. In het zuiden in de sloppenwijken van Blantyre gebeurt dit door de organisatie Wells of Joy (waar Jolanda Bontenbal werkt).

In Mozambique is de kerk met een gezondheidsprogramma actief op het platteland. Vrijwilligers gaan dorpen langs om eenvoudige medische hulp te verlenen en medicijnen uit te delen. De GZB helpt hen om nu ook mais te geven aan hen die geen enkele andere mogelijkheid meer hebben om aan voedsel te komen.

In Zimbabwe is de GZB samen met de Hervormde Kerk van Zimbabwe een noodhulpactie gestart voor Masvingo en omstreken. We willen zoveel mogelijk dorpen helpen om deze zware periode te overbruggen. Én we willen ze weer hoop voor de toekomst geven door hen ook te voorzien van zaaizaad en mest. Begin juni bezochten GZB-medewerkers deze regio en zagen daar dat een groot deel van de bevolking ernstig lijdt onder de aanhoudende droogte die de regio teistert. Lees hier het verslag.

Voor € 15 kan een zak mais van 50 kilo gekocht worden: genoeg voor een gezin om ruim een maand van te kunnen leven. De verwachting is dat veel gezinnen de rest van het jaar op onze hulp aangewezen zijn om minimaal één maaltijd per dag op tafel te kunnen zetten.

Een zak mais kost € 15. Hoeveel zakken mais neemt u voor uw rekening?

Hulp wordt geboden via Project 10 27, het diaconale programma van de GZB. Zie voor meer informatie over dit programma: www.project1027.nl. Een gift voor dit project is welkom op rekening NL29 INGB 0000 0280 16. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.2.020.

Datum: 16 juli 2016
Auteur: GZB
Foto: GZB
Website: http://www.gzb.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: