MENU
Conferentie Passend Verbinden over samenwerking in jeugdhulp

Conferentie Passend Verbinden over samenwerking in jeugdhulp

29 jul

SGP - Jeugdhulp heeft een grote kans van slagen als gemeenten, onderwijs, kerken en zorgaanbieders nauw samenwerken rond begeleiding van jongeren. Ongetwijfeld bent u als raadslid/bestuurders steeds weer op zoek naar een goede samenwerking en juiste afstemming.

Dat vraagt veel. Van gemeenten, scholen, kerken en zorgaanbieders. Op veel vragen is een passend antwoord te geven, maar het is voor veel gemeenten ingewikkeld om juiste keuzes te maken in de verdeling van de middelen. Ook kan het voor scholen en kerken lastig zijn om de juiste verbinding te vinden of helder te krijgen hoe de route naar jeugdhulp loopt.

Daarnaast is een gezamenlijke inzet voor identiteitsgebonden zorg en keuzevrijheid voor jeugdhulp belangrijk. Maar is dat besef er bij iedereen en hoe kunnen we hier blijvend aandacht voor vragen? Staan keuzevrijheid en het belang van identiteitsgebonden zorg helder op het netvlies van raadsleden en zorgaanbieders, scholen en kerken? Wat kan hierbij helpen…?

Mede in verband met bovenstaande vragen organiseren de reformatorische samenwerkingsverbanden (Berséba en RefSVO), samen met het Hoornbeeck College, Hogeschool Driestar Educatief, de SGP, de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp en de kerken op D.V. 16 september 2016 in Gouda de conferentie Passend Verbinden II. Op deze conferentie, waarbij het reformatorisch/christelijk onderwijs, de kerken, gemeenteraadsleden en de diverse christelijke jeugdzorginstellingen aanwezig zijn, wordt u op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van afstemming en samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp.

Tevens staan ‘goede voorbeelden’ uit de praktijk centraal en wordt er op regionaal niveau de mogelijkheid geboden met elkaar de verbinding tussen politiek, jeugdhulp, kerken en scholen te zoeken of te versterken.

De conferentie vindt plaats in Hogeschool Driestar Educatief te Gouda. Aanmelden kan via loket@refsvo.nl.

Datum: 29 juli 2016
Auteur: SGP
Foto: © TOFF-fotografie.nl Tobias Huizing
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: