MENU
SGP: geen gebedsoproep meer vanaf moskee

SGP: geen gebedsoproep meer vanaf moskee

15 okt

De SGP wil gebedsomroepen vanaf moskeeën tegengaan. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. Hoewel er plaatselijk veel weerstand tegen het omroepen van de grootheid van Allah en de geloofsbelijdenis van de Islam, kan een gemeente dit niet weigeren. Het is opmerkelijk dat vanuit de Kamer nog niet eerder een poging is ondernomen deze gebedsoproep aan banden te leggen.

In 2009 ontstond er ophef toen de SGP een motie indiende die oproep tot ‘wijze terughoudendheid’ bij bouw van grote moskeeën en dito minaretten. Die motie haalde het niet. De partij onderzoekt hoe de wet aangepast kan worden om de gebedsoproep aan banden te leggen.

Kees van der Staaij: ‘In tegenstelling tot het Midden-Oosten kent het Westen geen traditie om geloofsbelijdenissen over straat te strooien. De SGP vindt het kwalijk dat de overheid islamisering van de publieke ruimte in de hand werkt door meer ruimte te bieden dan we hier gewoon zijn. Het zorgt ook voor veel onbehagen en protest onder Nederlanders en – nota bene - onder asielzoekers uit moslimlanden. Gemeentebesturen zeggen niets te kunnen doen. Dan wordt het tijd dat de Kamer in actie komt. Wat ons betreft klinkt de oproep helemaal niet, maar als daar geen meerderheid voor is, dring het dan zoveel mogelijk terug.’

Datum: 15 oktober 2016
Auteur: SGP
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: