MENU
Ontmoeting tussen Joodse en Palestijnse en Arabische jongeren

Ontmoeting tussen Joodse en Palestijnse en Arabische jongeren

24 okt

Enkele weken geleden vond in Jeruzalem de Elav-conferentie plaats, waar Arabische en Joodse jongeren samen God aanbaden. Er waren enkele honderden Messiasbelijdende jongeren aanwezig, samen met Arabische en Palestijnse jonge christenen.

Het thema van de conferentie was ‘Building an Altar’ (Bouw een Altaar) voor de Heere in aanbidding en gebed, om Hem ontmoeten. Dit geeft hoop voor de toekomst.

De groep jongeren die enkele jaren geleden met Elav waren gestart, zijn inmiddels jong volwassenen. Zij waren zeer verheugd aan het begin van de zomer veel nieuwe tieners te kunnen verwelkomen op een extra door hen georganiseerd vierdaags aanbiddingskamp, jongeren die hongerig waren naar een ontmoeting met de Heere Jezus, met God. Het waren er zo’n 80, Joodse, Arabische en Palestijnse tieners.

Het kamp had de naam Dor Haba, wat Hebreeuws is voor ‘Volgende Generatie’. Het was een bijzonder samenzijn, waar de leiding van de Heilige Geest duidelijk ervaren werd bij het componeren van enkele nieuwe aanbiddingsliederen in het Hebreeuws en Arabisch.

Op de tiende Elav-conferentie, die aan het einde van de zomer werd gehouden, waren maar liefst 800 jongeren en tieners aanwezig. Er waren ook bezoekers uit Egypte, Jordanië en Irak.

De aanwezigen werden opgeroepen dagelijks tijd te nemen om op een vaste plaats te bidden en de Heere Jezus te aanbidden. Ook werden ze gestimuleerd om wekelijks met andere tieners samen te komen, in hun eigen omgeving of in gebedshuizen, om samen te bidden.

De tieners en jongeren waren duidelijk aangesproken. Een Arabische tiener zei: ‘Ik weet dat de Heere wil dat ik ga bidden en aanbidden op het dak bij ons thuis,’ wat aangeeft dat hij zich niet schaamt om uit te komen voor zijn geloof.

Tijdens de conferentie vonden bijzondere momenten van verzoening plaats tussen de jongeren en werden nieuwe vriendschappen gesloten. Jongeren met verschillende achtergronden gingen met elkaar in gebed.

Er was een bezoeker uit Centraal-Amerika aanwezig, die ambassadeur was geweest in Frankrijk en bij de Unesco. Hij noemde Elav het eerste bemoedigende nieuws dat hij had gehoord uit het Midden-Oosten. Hij wilde nu met eigen ogen zien of het waar was. Hij was zeer geraakt door de liefde die hij zag tussen Joodse, Arabische en Palestijnse jongeren. Er was eenheid in de Heere Jezus en de Heilige Geest werkte in het hart de jongeren. Hij veranderde hun harten en gaf de jongeren genade om elkaar te vergeven.

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 24 oktober 2016
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Elav-conferentie
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: