MENU
Duitse kerk stopt met zending onder Joden

Duitse kerk stopt met zending onder Joden

28 nov

De Evangelische Kirche Deutschland (EKD) heeft de eeuwenoude missie herroepen om het Evangelie aan het Joodse volk te brengen. Een resolutie hiertoe werd unaniem aanvaard op de synode van de EKD.

De EKD is het grootste protestantse kerkgenootschap van Duitsland, met officieel 23 miljoen leden. Deze Evangelische Kirche is trouwens niet te vergelijken met de evangelische gemeenten in ons land. De EKD is vrijzinnig en liberaal.

De resolutie stelt dat ‘christenen niet zijn geroepen om Israel de weg tot God en de redding te wijzen’, meldt Religion News. ‘Alle pogingen om Joden te bekeren staan haaks op onze overtuiging dat God trouw is aan Zijn verkiezing van Israel,’ waaraan werd toegevoegd dat God nooit Zijn verbond met Israel heeft herroepen. Daaraan koppelt de EKD de conclusie dat Joden geen christen hoeven te worden om gered te worden.

Josef Chuster, de leider van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, heeft de beslissing van de EKD met instemming begroet. ‘De EKD erkent het lijden dat de gedwongen bekering van vele Joden in de loop van de eeuwen heeft veroorzaakt,’ stelt hij.

Waarom EKD? Waarom het Evangelie onthouden aan het Joodse volk?
De beslissing van de EKD is niet nieuw. Steeds meer kerken en christenen wereldwijd nemen dit standpunt in.
Zover mijn inzicht strekt, is dit beslist niet de weg die Gods Woord ons wijst. Wanneer Paulus ergens het Evangelie bracht, zocht hij altijd eerst de Joden die er woonden op, om hen als eerste te bereiken met de boodschap van redding en verlossing door geloof in de Heere Jezus Christus. Hij verlangde er vurig naar dat zijn volksgenoten gered zouden worden.
Een hele mooie manier om hen met het Evangelie te bereiken, is door hun het Nieuwe Testament in hun eigen taal in handen te geven. En zeker, we zullen dat in liefde en met bewogenheid moeten doen, en niet vergeten dat het Joodse volk ook veel heeft moeten lijden uit naam van de christenen. Maar dat mag er nooit toe lijden dat we hen het Evangelie onthouden.

Helaas kom je deze houding ook in ons land tegen. Kerken sturen wel een vertegenwoordiger naar Israel, maar die heeft dan de functie van luisterpost, en voert gesprekken met religieuze leiders.
Gelukkig zijn er ook kerken, gemeenten en christelijke organisaties die zich wel geroepen weten om mensen in Israel, Joden en Arabieren, te bereiken met het Evangelie. Zegt Romeinen 1:16 het niet heel duidelijk: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’
Gaat het geestelijk behoud van het Joodse volk ons aan het hart? Zien we uit naar hun redding? En zeker, Gods Woord zegt in Romeinen 11:26 dat er een moment gaat komen dat heel Israel, wat dan leeft, tot geloof zal komen.
Maar ook nu kunnen Joodse mensen gered worden door geloof in de Heere Jezus. En het is waar, Joodse mensen die in de Messias, Jesjoea, de Heere Jezus geloven, zijn nu wellicht het ‘meest geschikt’ om hun volksgenoten met het Evangelie te bereiken. Laten we dan steunen, voor hen bidden.

‘Ook Joodse mensen moeten het Evangelie horen’
De organisatie ‘Jews for Jesus’ (Joden voor Jezus) heeft inmiddels met verbazing en teleurstelling gereageerd op het besluit van de Evangelische Kirche Deutschland. Jews for Jesus (JfJ) wijst op Romeinen 10:1, waar het hartsverlangen van Paulus zichtbaar is: ‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israel is gericht op hun zaligheid’. JfJ ziet het als haar roeping om aan zowel Joden, als ook iedereen, Jezus bekend te maken als Degene Die ook hun Messias wil zijn.

David Brickner, internationaal directeur van JfJ, noemt de beslissing van de EKD een nog ernstiger vorm van antisemitisme dan die Maarten Luther pleegde in zijn boek ‘De Joden en hun leugens’. ‘Als Jezus de Messias en de Verlosser van de wereld is en als het waar is wat Jezus in Johannes 14:6 zegt– ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij – dan is het achterhouden van die boodschap aan het Joodse volk een grove misplaatste manier om liefde aan het Joodse volk te tonen.’

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 28 november 2016
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: