MENU
Woord en Daad in actie voor veilig moederschap in Bangladesh

Woord en Daad in actie voor veilig moederschap in Bangladesh

05 dec

December staat voor Woord en Daad in het teken van ‘veilig moederschap’ in Bangladesh. Onder de noemer ‘Een kind geboren…’ vraagt Woord en Daad een maand lang actie voor (zwangere) vrouwen en (pasgeboren) kinderen in Bangladesh. Moeders en kinderen zijn het waard te leven!

Het project ‘veilig moederschap’ in Bangladesh richt zich niet primair op een ziekenhuis of kliniek(en), maar begint bij de lokale gemeenschappen. Speciale vrouwengroepen worden opgericht en gaan actief aan de slag om vrouwen, maar ook dorpsoudsten en religieuze leiders, voor te lichten over medische zorg en belangrijke voorzieningen.

Richting de lokale overheid en gezaghebbende leiders behartigen deze groepen de belangen van moeders en kinderen. Uit de praktijk blijkt dat deze inzet heel effectief is. De betere omstandigheden zijn duurzaam en blijvend.

In de decembereditie van Werelddelen komt Tania Rahman, financieel manager bij CSS, aan het woord. Ze werd onlangs zelf moeder en kent de situatie als geen ander. ‘Een ongeletterde vrouw op het platteland kan zelf geen beslissingen nemen aangaande haar zwangerschap. Haar familie bepaalt of zij het huis mag verlaten voor verloskundige zorg, voor zover dat in haar omgeving beschikbaar is. En families zien hier vaak de noodzaak niet van in.’ Geen wonder dat CSS er alles aan doet om een verandering van denken te bewerkstelligen. Dat kan namelijk levens van talloze vrouwen en kinderen veraangenamen en – sterker nog – redden!

Al voor € 15,- krijgt één zwangere vrouw toegang tot medische zorg.

Datum: 5 december 2016
Auteur: Woord en Daad
Foto: Woord en Daad
Website: http://www.woordendaad.nl/veiligmoederschap

Dit artikel delen:

Meer nieuws: