MENU
Bestuurswisseling bij Missie Nederland

Bestuurswisseling bij Missie Nederland

15 dec

In het bestuur van missionaire netwerkorganisatie MissieNederland treden deze maand een aantal wijzigingen op. Ing. Jaap van de Poll MA, pastor algemene zaken van Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ), volgt ds. Willem Smouter op als voorzitter. Laura Dijkhuizen MA, coördinator en docent Missionair Werk aan het Evangelisch College, wordt vicevoorzitter.

Jaap van de Poll, voorheen vicevoorzitter: “Ik neem de taak van bestuursvoorzitter graag op mij omdat ik me sterk verbonden voel met de missie van MissieNederland: de Kerk in Nederland ondersteunen om haar missionaire roeping vorm te geven. Daarin vervult MissieNederland een unieke rol vanuit het netwerk dat zij vormt met christelijke organisaties, plaatselijke gemeenten, kerkgenootschappen, missionaire pioniers en andere betrokkenen. Een netwerk dat ook toegevoegde waarde biedt omdat het bouwt aan eenheid van het Lichaam van Christus; dat is in mijn ogen erg nodig in onze tijd. Ik hoop dat MissieNederland het komende jaar samen met haar deelnemers en in samenwerking met andere kerkelijke koepelorganisaties mag bijdragen aan meer zichtbaarheid van de Kerk in de Nederlandse samenleving en wereldwijd.”

Eén beweging van God
Willem Smouter treedt af om zich te kunnen wijden aan andere bestuursfuncties bij de EO en de Landelijke Vergadering van de NGK. Terugblikkend zegt hij: “Ik vond allereerst de fusie tussen EA en EZA iets moois, omdat evangelisatie en zending geen twee werelden zijn maar één beweging van God. Daarna vond ik de verschuiving van een evangelische zuil naar een missionair netwerk boeiend. Dat proces is nog bezig en ik ben blij dat het bestuurlijk aspect bij Jaap van de Poll in goede handen is.”

Zowel Van de Poll als Dijkhuizen zijn ook persoonlijk betrokken bij missionair werk in Nederland en daarbuiten, respectievelijk in Zuid-Amerika en Afrika.

Datum: 15 december 2016
Auteur: MissieNederland
Foto: MissieNederland
Website: http://www.missienederland.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: