MENU
Dorcas Dinner met minister Ploumen

Dorcas Dinner met minister Ploumen

27 dec

Ruim 150 ondernemers luisterden aandachtig naar het interview van de nieuwe Dorcas-directeur Leo Visser met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp tijdens het Dorcas Dinner with Friends. Tijdens het vraaggesprek gaf de minister onder andere aan waarom het zo belangrijk is buitenlandse handel te combineren met ontwikkelingssamenwerking.

Dorcas Ondernemers Regio West organiseerde voor de derde keer het Dorcas Dinner with Friends, met als prominente gastspreker minister Ploumen. De nieuwe Dorcas-directeur Leo Visser had de eer een gesprek met haar te voeren. Minister Ploumen: ‘Nog steeds leven 800 miljoen mensen van minder dan één dollar per dag. Natuurlijk doen wij als Nederlandse overheid, samen met u, ons best om voor deze mensen een beter bestaan te krijgen. We willen het goede doen, maar helaas slagen we er niet altijd in. Dat is soms moeilijk te accepteren. Het goede nieuws is wel dat in vijftien jaar tijd de armoede is teruggedrongen van dertig naar tien procent. Er is dus al veel bereikt, ook dankzij Nederlandse ondernemers.’

De Nederlandse overheid heeft zich de afgelopen jaren vooral ingezet voor de bedrijvigheid in ontwikkelingslanden. ‘Juist het opzetten van bedrijven daar en het creëren van banen versterkt de economie in ontwikkelingslanden’, aldus minister Ploumen. ‘Dat doen we met bedrijven ter plekke, en ook met Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden willen investeren. Het is voor deze Nederlandse bedrijven nog wel eens lastig een financiering te krijgen, dus die kunnen wij als overheid beschikbaar stellen. Zo versterken we de economie in ontwikkelingslanden en profiteert iedereen ervan; niet alleen de al rijkere bovenlaag’, vervolgt zij haar verhaal. De grootste vernieuwing van de afgelopen jaren is dus die combinatie tussen hulp en handel.

Leo Visser ging vervolgens in op de combinatie tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hij vroeg minister Ploumen waarom deze combinatie zo belangrijk is. Zij gaf aan dat het bevorderen van de economische ontwikkeling het beste is wat je in een ontwikkelingsland kunt doen. Daar profiteert namelijk iedereen van. ‘Nederland is een open economie en meer dan twee miljoen van onze banen komen voort uit buitenlandse handel. We willen die positie graag behouden. De economische groei zit niet meer per se bij onze buurlanden, dus moeten we verder gelegen markten ontdekken. In landen als bijvoorbeeld Tanzania, Ghana en Zuid-Afrika zijn die markten aanwezig en dát zijn juist landen waar ngo’s (non-gouvernementele organisaties) altijd hulp en ontwikkeling hebben geboden. Dit biedt dus perspectief.’

Het gesprek tussen minister Ploumen en Leo Visser werd afgerond met de vraag waar volgens haar de grootste kans ligt in samenwerking tussen ondernemers en ontwikkelingshulporganisaties. Aan de hand van een voorbeeld blijkt wel dat bedrijven en ngo’s goed kunnen samenwerken. Minister Ploumen: ‘Stel je voor je bent een agrarische ondernemer en je wilt in een land als Ghana een bedrijf starten, dus investeren. Dan heb je te maken met lokale boeren die producten kunnen leveren voor de Europese markt. Vaak hebben zij nog ouderwetse productiemethoden. Juist de ngo’s delen hun kennis en ondersteunen bij het opstarten van coöperaties. Op deze manier krijgen deze boeren een onderhandelingspositie richting de ondernemers en gaat de kwaliteit en kwantiteit van de productie omhoog.’

Na het interview met minister Ploumen gaf voorzitter Johan van Maanen van de Dorcas Ondernemers Regio West een korte presentatie over Health for Life in Kenia. Waar afgelopen jaren aandacht werd geschonken aan het verbeteren van de drinkwatervoorzieningen zet dit project in op verdere verbetering van de hygiënische omstandigheden. Voor dit project werd tijdens het diner een totaalbedrag van ruim 17.000 euro ingezameld door de ondernemers. Een prachtig resultaat van een mooie en inspirerende avond.

Datum: 27 december 2016
Auteur: Dorcas
Foto: Dorcas
Website: http://www.dorcas.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: