MENU
Gods machtige daden worden zichtbaar in China

Gods machtige daden worden zichtbaar in China

09 jan

De christelijke omroep CBN trok door een deel van Zuid-China en bezocht er diverse Drie-Zelf Kerken, die onder controle staan van de communistische regering. Op een donderdagavond, in een kerk in de provincie Fujian, in Zuidoost-China, waren veel gelovigen bijeen om God te loven en te prijzen.

Vorig voorjaar verwoestte de overheid deze Drie-Zelf Zhuyang Kerk in Wenzhou. De gemeenteleden hielden de volgende zondag hun samenkomst tussen de overblijfselen van hun kerk. (Foto: China Aid)

Een verslaggever van CBN ontmoet Duan Huilai. Samen met zijn vrouw is hij actief als evangelist. Al verscheidene jaren trekken ze door China om de kerken te bezoeken en het Evangelie te brengen. God werkt zeer krachtig in de Drie-Zelf Kerken, aldus Duan. Hij roept mensen geestelijk wakker in deze kerken, broeders en zusters die Hem liefhebben en Hem dienen.

In het verleden was het heel anders. De overheid moest vooraf de preken goedkeuren in de Drie-Zelf Kerken. Jonge mensen mochten de kerkdiensten niet bijwonen. Dat had tot gevolg dat er vooral oude mensen kwamen, meest vrouwen. Het was ook verboden om over de Heilige Geest of over de eindtijd te spreken en een oproep tot bekering mocht ook niet klinken. Je hoorde in deze kerken ook nooit over wonderen, over tekenen en genezingen. Nu is dit allemaal veranderd, en wordt er wel over gesproken, aldus Duan.

Opmerkelijk is wel dat de overheid zich nu soms ook keert tegen de Drie-Zelf Kerken. In sommige provincies worden de kruizen van de kerken verwijderd en er worden kerken verwoest. Toch lukt het de communistische overheid niet om de groei van het aantal christenen te stoppen.

Je hebt twee groepen kerken in China, de geregistreerde Drie-Zelf Kerken en de niet-geregistreerde kerken, die soms ook wel de ondergrondse of huiskerken worden genoemd. Zij worden niet door de overheid gecontroleerd en werden in het verleden zwaar vervolgd. En die vervolging leidde tot grote groei van die gemeenten. De Drie-Zelf Kerken hebben nooit zon groei gekend, maar Duan vertelt dat ook in deze kerken nu steeds meer van Gods werk zichtbaar wordt, inclusief opzienbarende groei.

Zhao Xiao, n van de bekendste experts op het gebied van het christelijke geloof in China, spreekt van een grote opwekking in de Drie-Zelf Kerken. Zhao was voorheen lid van de communistische partij, en kwam tot geloof na het lezen van de Bijbel.
Als je op zondag naar de Haidian Kerk gaat bijvoorbeeld, dan zie je een meer dan honderd meter lange rij mensen staan, die allemaal de kerk binnen willen om God te zoeken en te aanbidden. In Shenzhen worden elke zondag gemiddeld 500 mensen gedoopt. Vroeger waren de Drie-Zelf Kerken verboden terrein voor jongeren onder de 18 jaar. Nu zie ja meer jongeren in de kerken dan ouderen.

Dominee Sun getuigt van Gods machtige werk in China. Toen hij op een zondag, zon twaalf jaar geleden, aan het preken was, was God opeens aanwezig, in al Zijn heerlijkheid en met Zijn Geest. Mensen begonnen te huilen, werden overtuigd van zonden, anderen werden genezen, weer anderen werden bevrijd van boze geesten. Zon duidelijke aanwezigheid van God hebben ze later niet meer meegemaakt. Het was voor hen totaal nieuw. Ze wisten weinig van de Heilige Geest, het was immers in de Drie-Zelf Kerk verboden om over de Heilige Geest te preken.

Nu, twaalf jaar later, ziet dominee Sun de grote verandering die sindsdien heeft plaatsgevonden. De gemeente groeit, de Heere geeft Zijn zegen en de leden van onze gemeente gaan met het Evangelie de samenleving in om het te delen met anderen. Er is in China een grote honger naar het Evangelie. Onlangs sprak ik in Shandong, Henan en Zhejiang. In de laatste samenkomst waren 8000 mensen aanwezig. Tijdens de kerstsamenkomst van een Drie-Zelf Kerk in Yuhuan waren 12000 mensen bijeen, vertelt hij met vreugde.

De al eerder geciteerde Zhao zegt het een eer te vinden, van God zelf, om te mogen helpen om het Chinese volk bij Jezus Christus te brengen. Het aantal christenen in China groeit snel. Het christelijk geloof speelt een steeds belangrijke rol in de Chinese samenleving.

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 9 januari 2017
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: China Aid
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: