MENU
Studiedag over zending met Evert van de Poll

Studiedag over zending met Evert van de Poll

15 jan

Op zaterdag 25 maart organiseert Evangeliegemeente Reveil in Lelystad een studiedag over missie, oftewel ‘zending’. Evert van de Poll, hoogleraar godsdienstwetenschap en missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en pastor in Frankrijk, zal een aantal lezingen geven over actuele ontwikkelingen in de missie, de verbreiding van het christelijk geloof, zowel wereldwijd als dichterbij in West-Europa.

Deze studiedag is gericht op een ieder die belangstelling heeft voor zending en evangelisatie, in het bijzonder op leidinggevenden in gemeenten en christelijke organisaties.

De studiedag vindt plaats in het Reveilcentrum in Lelystad van 10:00 tot 15:30 uur. Meer informatie over de studiedag is te vinden op www.kijkopmissie.nl. Deelname aan de studiedag is gratis, aanmelden is noodzakelijk en is mogelijk via de website.

Deze studiedag is gericht op een ieder die belangstelling heeft voor missionaire gemeente, zending en evangelisatie, in het bijzonder op leidinggevenden in gemeenten en christelijke organisaties. Het doel is onze kijk op missie af te stemmen op de wereld van nu, en op wat de Bijbel als geheel ons leert.

Volgens het traditionele idee van missie oftewel zending is dat een aangelegenheid van een speciale categorie christenen die ver weg gaan om te evangeliseren en kerken te stichten. Dat idee spoort niet langer met de werkelijkheid van het mondiale christendom. Bovendien is het een versmalling van wat de Bijbel zegt over de opdracht van de kerk in de wereld. Het denken over missie is volop in beweging. Tegenwoordig horen we over ‘missionair’ gemeente zijn, ‘missionair leven’, ‘integrale missie’, ‘interculturele zending, ‘internationaal partnerschap’ en zo meer. Op het praktische vlak zijn er ingrijpende veranderingen gaande. Nieuwe trends dienen zich aan.
Wat betekent dit alles voor een plaatselijke gemeente in Nederland?

De studiedag is verdeeld in drie thema’s.
‘Van Parijs tot Kaapstad – wat is er mis met missie?’ Hoe en waar is het traditionele idee van zending ontstaan? Hoe heeft deze ‘zending’ zich ontwikkeld? Welke veranderingen zijn er opgetreden die te denken geven? Welke nieuwe benaderingen van zending zijn er opgekomen?
‘Getuigenis in meervoud – wat is missionair?’ Een Bijbels-theologische benadering van de vraag waartoe de kerk gezonden is in de wereld
‘Interculturele missie actueel – wat is er gaande?’ Enkele opvallende trends in de verbreiding van het christelijk geloof, wereldwijd en in Europa. Waarom is interculturele zending nog altijd nodig? In welke vormen?

Spreker is Evert van de Poll, hoogleraar godsdienstwetenschap en missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral op ‘Europa en het evangelie’ – de invloed van de Bijbelse boodschap op de Europese culturen en de missie van de Kerk in de specifieke contexten van Europa. Daarnaast houdt hij zich bezig met de relatie tussen Kerk en Israël, in het bijzonder de ‘Messiaanse’ beweging van Joden die in Jezus als Messias geloven.

Sinds 1998 werken Evert en zijn vrouw Janna beide als voorgangers in de Franse Federatie van Baptistengemeenten, in de afdeling voor projecten van gemeenteontwikkeling, met het doel dat daaruit zelfstandige gemeenten zullen ontstaan. Dat hebben zij mogen helpen realiseren in Toulouse, Castelnaudary en Perpignan. Thans wonen zij in Nîmes. Ze zijn dienstbaar in diverse gemeenten. Hij verzorgt lezingen voor diverse organisaties.

Ook is hij als vertegenwoordiger van de evangelische beweging verbonden aan de Masteropleiding ‘Verkondiging en Dialoog’ van de Katholieke Universiteit van Lyon – die sinds enkele jaren is ontwikkeld in het kader van de ‘nieuwe evangelisatie’. Ook is hij betrokken bij enkele missiologische netwerken die studiebijeenkomsten en publicaties verzorgen om de missionaire betrokkenheid van Franse gemeenten te stimuleren.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Evangelische Zendings Alliantie, in 2013, schreef hij Door de wereld gaat het woord – actuele ontwikkelingen in de mondiale zending.

Voor de Evangelische Theologische Academie schreef hij de module Evangelisatie, in het kader van de opleidingen missionair werk en missionaire gemeente. Deze module behandelt de Bijbelse basis, de theoretische modellen, de praktische aspecten en de kenmerken van de West-Europese context waarin de evangelisatie plaatsvindt.

Op zijn website, evertvandepoll.com staat informatie over zijn boeken (Nederlands, Engels en Franstalig), zijn seminars en lezingen, plus persoonlijk nieuws van hem en zijn vrouw Janna met betrekking tot hun missionaire werk in Frankrijk.

Datum: 15 januari 2017
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.kijkopmissie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: