MENU
Duurzaam opgewekte energie groeit

Duurzaam opgewekte energie groeit

27 jan

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) hebben in totaal 2.197 projecten een subsidiebeschikking ontvangen. Een groot deel van het budget is naar aanvragen gegaan in de categorieŽn bij- en meestook van biomassa, zon en wind op land. Opvallend is het grote aantal projecten voor zonne-energie, met maar liefst 2047 het hoogste aantal ooit.

De SDE+ stimuleert duurzame energie tegen de laagst mogelijke kosten. Voor de SDE+ is in het najaar 2016 voor bijna Ä 11,5 miljard aan aanvragen ingediend. Er was 5 miljard beschikbaar. Dit is te lezen in de brief over de stand van zaken op het terrein van hernieuwbare energieproductie die minister Kamp vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Minister Kamp: ďOm de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat nu ook zonne-energie een steeds groter deel van de beschikte projecten uitmaakt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie zijn nu nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Omdat steeds meer verschillende technologieŽn voordelig beschikbaar komen, zoals zonne-energie, zal dat veranderen. Het hoge aantal projecten aan zonne-energie dat nu een positieve beschikking heeft ontvangen, is illustratief voor deze ontwikkeling.Ē

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Zo is met de tenders wind op zee voor de windparken Borssele, de kostenreductie van 40% die in het Energieakkoord was voorzien voor 2023, al in 2016 gehaald.

Er worden vooraf geen budgetten per techniek bepaald, maar alle toegestane technologieŽn dingen op basis van kostprijs mee naar een deel van het budget. Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit. Overigens is het moment dat de projecten in productie zijn, pas het moment waarop ze SDE+-subsidie ontvangen.

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de najaarsronde 2016 in totaal voor 25.314 projecten subsidie toegekend. Ongeveer 28% van deze projecten, is inmiddels gerealiseerd. 55% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 17% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen. Dit betreft veelal projecten in de categorieŽn geothermie, biomassa en zonnepanelen.

Datum: 27 januari 2017
Auteur: Rijksoverheid
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Dit artikel delen:

Meer nieuws: