MENU
SGP bezorgd over steeds meer geheime EU-wetten

SGP bezorgd over steeds meer geheime EU-wetten

31 jan

De Europese Unie voert steeds vaker wetten door die niet publiekelijk worden besproken. Daarom krijgen de Europese burgers weinig informatie over de wetten, schrijft Elsevier. In voorgaande jaren werden wetsvoorstellen voorzien van lezingen en debatten door het parlement. In het afgelopen jaar gebeurde dat bij geen enkel wetsvoorstel.

De SGP vindt dit een slechte ontwikkeling en stelt vragen aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken. SGP-kamerlid Roelof Bisschop: "Het aftikken van wetgeving achter gesloten deuren is geen goede trend. De scepsis over de EU groeit in heel Europa, dus de EU moet zich bezinnen hoe dit vertrouwen hersteld en bevorderd kan worden. Daar hoort ook transparantie bij. Wat ons betreft zet minister Koenders zich daar namens Nederland voor in."

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken over het bericht dat ‘geheime’ wetten de EU nog minder democratisch maken.

1. Kent u het bericht “Hoe ‘geheime’ wetten de EU nog minder democratisch maken”?

2. Beaamt u dat er binnen de Europese Unie een trend zichtbaar is wat betreft het verkorten van het wetgevingsproces middels het overslaan van een tweede lezing?

3. In hoeverre onderschrijft u dat het overslaan van een tweede lezing de informatievoorziening over Europese wetgeving aan het bredere publiek inperkt? In hoeverre acht u dit een wenselijke situatie, ook gezien de toenemende onvrede over een Europa dat ver van de burgers staat?

4. Bent u met de indiener van mening dat het feit dat besluitvorming over wetgeving in toenemende mate achter gesloten deuren plaatsvindt, de transparantie over de precieze achtergrond en totstandkoming van Europese wetgeving ernstig belemmert, en dat dit er uiteindelijk zelfs aan kan bijdragen dat de democratische legitimiteit van deze wetgeving wordt ondermijnd?

5. Wilt u een plan ontwikkelen om in Europees verband concrete stappen te zetten om de gesignaleerde trend te keren en de democratische verantwoording omtrent Europese wetgeving te verbeteren, onder meer door in te zetten op transparante besluitvorming en open en volledige informatievoorziening aan burgers, journalisten, (nationale) politici en andere betrokkenen?

Datum: 31 januari 2017
Auteur: SGP
Foto: © TOFF-fotografie.nl Tobias Huizing
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: