MENU
ChristenUnie wil investeren in het Noorden

ChristenUnie wil investeren in het Noorden

10 feb

De ChristenUnie presenteert onder de titel ‘Geloof in het Noorden’ een pakket maatregelen om de infrastructuur, werkgelegenheid en kwaliteit van onderwijs in Noord-Nederland te verbeteren. Daarnaast pleit de ChristenUnie ervoor om binnen één generatie een volledig duurzame energievoorziening te zorgen en van Groningen een voorloper te maken op het gebied van duurzame energie, onder meer door afscheid te nemen van gaswinning.

De ChristenUnie wil investeren in de werkgelegenheid op de Vliegbasis Leeuwarden en kazernes in Drenthe. Dit is onderdeel van de 2 miljard euro per jaar die de ChristenUnie investeert in Defensie de komende kabinetsperiode. Ook moeten overheidsdiensten in economisch kwetsbare regio’s behouden blijven, zoals de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en de Vliegbasis in Leeuwarden en de Belastingdienst en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.

Energie
De ChristenUnie wil toewerken naar een duurzame energievoorziening binnen één generatie. Dat betekent dat de gaskraan in Groningen jaarlijkse stappen dicht gaat, terwijl er ook geïnvesteerd wordt in de transitie van warmtevoorziening. Voor de ChristenUnie is uitgangspunt dat bij gaswinning de veiligheid voorop staat en geheel wordt afgebouwd.

Infrastructuur en Milieu
In belangrijke provinciale wegen, openbaar vervoer, spoor, fietsvoorzieningen, natuur en bescherming tegen hoog water investeert de ChristenUnie jaarlijks 400 miljoen euro. Een gedeelte van dit geld zal daarmee aan de noordelijke provincies ten goede komen.

Onderwijs
Voor het onderwijs in dunbevolkte gebieden reserveert de ChristenUnie 100 miljoen euro per jaar. Hiermee zorgt de ChristenUnie er voor dat de onderwijsvrijheid niet onder druk staat en ouders keuzevrijheid behouden. Het geld is ook bestemd om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. De ChristenUnie pleit daarnaast voor lagere stichtings- en opheffingsnormen voor scholen, zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.

Datum: 10 februari 2017
Auteur: Christenunie
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl/regio

Dit artikel delen:

Meer nieuws: