MENU
Waar moet het geld voor ontwikkelingssamenwerking naartoe

Waar moet het geld voor ontwikkelingssamenwerking naartoe

02 maa

0,7 procent budget voor ontwikkelingssamenwerking? Opvang in de regio? Investeren in lokale overheden of toch via organisaties zoals Dorcas? Hoe zit het eigenlijk?

Op 15 maart 2017 gaan we in Nederland naar de stembus. We kiezen wie er in de Tweede Kamer komen en daarmee wellicht in de nieuwe regering. Komende weken duiken Dorcas-medewerkers Anneke en Sara in de verkiezingsprogramma’s om te kijken wat de partijen zeggen over vier thema’s binnen ontwikkelingssamenwerking.

‘Geld voor ontwikkelingssamenwerking? Dat gaat toch allemaal naar corrupte regimes?’ Die opmerking heb je misschien weleens gehoord. Maar is dat ook zo? Zetten we liever in op de Verenigde Naties of op organisaties als Dorcas?

75 procent van de investering van de Nederlandse overheid in ontwikkelingssamenwerking gaan naar organisaties als die van de Verenigde Naties. Grote clubs waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze minder goede resultaten bereiken dan internationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is wat ons betreft wel een bijzondere keuze want je wilt als overheid toch het beste rendement bereiken? Tegelijk is met minister Ploumen via de Dutch Relief Alliance (een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse organisaties voor ontwikkelingshulp) een lijn van meer samenwerking gestart, waarmee ook het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven een serieuze plek innemen. Samen werken aan een duurzame toekomst dus.

Wat zeggen de partijen ervan?
Het CDA kiest voor het doortrekken van de huidige lijn, ingezet door minister Ploumen. In deze lijn willen ze maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid (zowel hier als in de ontwikkelingslanden) verbinden. De PvdA wil graag lokaal mensen meer in hun kracht zetten door directe financiering van zuidelijke organisaties. Dit vereist extra werk van Nederlandse ambassades en maatschappelijke organisaties om lokale organisaties te bereiken, en hun in staat te stellen om aanvragen in te dienen. Volgens het SP zijn VN-organisaties belangrijk in ontwikkelingslanden, maar moeten ze effectiever worden.

Verder moeten VN-organisaties minder hoge salarissen betalen. SGP staat hier lijnrecht tegenover en vindt dat er minder moet worden geďnvesteerd in dit soort organisaties.

‘VN-organisaties blijken vaak inefficiënt en niet effectief.’ Volgens het SGP moet er dan ook meer geďnvesteerd worden in private betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties. De CU wil dat minstens een derde van het ontwikkelingsbudget wordt besteed aan maatschappelijke organisaties; er moet echter vijftig procent van particuliere middelen worden ingezet door organisaties, om te veel afhankelijkheid van de overheid te voorkomen. Voor de Partij voor de Dieren is het vooral belangrijk dat Nederland investeert in effectieve oplossingen, waarbij de belangen van de mensen voorop staan en niet die van Nederlandse bedrijven. Volgens de VVD moet het ontwikkelingsgeld niet meer rechtstreeks naar vaak corrupte regeringen, maar naar projecten die handel en veiligheid verbeteren. De PVV wilt ontwikkelingshulp helemaal uit het budget schrappen.

De meningen met betrekking tot het ontwikkelingsbudget zijn verdeeld. Wel wordt duidelijk dat het merendeel van de partijen de samenwerking met maatschappelijke organisaties van groot belang vinden. Een standpunt dat wij ook delen. Door middel van verschillende samenwerkingsverbanden zet Dorcas zich in voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Datum: 2 maart 2017
Auteur: Dorcas
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dorcas.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: