MENU
Apothekers klem bij euthanasie: SGP en CU willen duidelijkheid

Apothekers klem bij euthanasie: SGP en CU willen duidelijkheid

11 apr

Veel apothekers zitten klem bij euthanasie. Aan de ene kant worden ze geacht om middelen ter beschikking te stellen aan artsen om euthanasie mogelijk te maken, aan de andere kant krijgen ze vaak te maken met verzoeken waar veel onduidelijkheid over is. SGP en CU vinden dat de regering op dit punt helderheid moet verschaffen. Daarom hebben ze deze kwestie aangekaart bij minister Schippers van Volksgezondheid.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen van de kamerleden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (CU) is een artikel in Trouw van afgelopen zaterdag. Prof. M. Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, trekt in dat artikel aan de bel onder de kop: ‘De apotheek is geen euthanasie-automaat’. Hij signaleert daarin dat apothekers vaak het gevoel hebben onder (tijds)druk te worden gezet. Ook is volgens hem niet duidelijk wat bij euthanasie nu precies de regels zijn waaraan apothekers zich moeten houden.

Kees van der Staaij: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat voor apothekers geldt: ‘U vraagt, wij draaien.’ Het moet glashelder zijn dat een apotheker nooit verplicht kan worden om de euthanasiemiddelen te verstrekken. Het maakt niet uit wat de reden daarvoor is: omdat hij gewetensbezwaren heeft tegen euthanasie of omdat hij twijfelt of aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan.”

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vult aan: “Dat apothekers nu geen eigenstandige positie in de Euthanasiewet hebben, is een gat in de wet dat zo snel mogelijk moet worden gedicht. Apothekers hebben er recht op dat artsen alle benodigde informatie geven voordat ze een besluit kunnen nemen over het verstrekken van euthanatica.”

Datum: 11 april 2017
Auteur: SGP
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: