MENU
Ook het lied heeft het eeuwige leven

Ook het lied heeft het eeuwige leven

29 apr

Sinds mensenheugenis maken muziek en zang deel uit van het leven op aarde. De bijbel noemt op éen van de eerste pagina’s een man – Jubal – die de vader is geworden van allen die de fluit en citer bespelen. Blaas- en snaarinstrumenten dus.

De schepping is vol muziek. Het ruisen van het riet, het zingen van de vogels, het gieren van de wind door de bomen etc. Een man die bekend werd door zijn fijnzinnige gedachten over de natuur is de Vlaming Guido Gezelle. Hij leefde in de 19e eeuw. Op school leerde ik destijds van deze priester een gedichtje dat als volgt begint: ‘Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruit beleeft, mij groet het altemale, wat God geschapen heeft’. Wat ouderwetse taal, maar de tekst spreekt voor zich.

Muziek en zang horen bij het leven. Het is nooit anders geweest. Ook niet in tijden van groot verdriet en ontluistering. Bij een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Theresienstadt (Tsjechië), zag ik in een vitrine met potlood handgeschreven partituren van daar, onder uitermate moeilijke omstandigheden, geschreven en op bevel van de Duitse bezettingsmacht uitgevoerde muziek.

Eeuwig leven
Wie God heeft leren kennen door Jezus Christus heeft het eeuwige leven, zegt Jezus in Joh. 17:3. Dat is leven van een andere kwaliteit en van onbepaalde duur. Onvoorstelbaar maar waar.

Ook het lied heeft het ‘eeuwige leven’
Voor alle duidelijkheid, ik heb het over het lied van en voor God. Over liederen voor de Heer van Golgotha en de Overwinnaar op de Paasmorgen. Muziek en zang, geďnspireerd door de Heilige Geest. Liederen die God ons geeft en waarmee we Hem mogen toezingen, bedanken, eren en prijzen. Ze zullen er zijn, tot op de nieuwe aarde toe.

Ik denk aan Jacqueline van der Waals (1868-1922), de vrouw van die prachtige gedichten als ‘Najaarslaan’, ‘Herdersfluit’ en zoveel andere. Ze heeft ook enkele liederen geschreven of vertaald, waaronder dit lied uit het Liedboek 248:

De dag door Uwe gunst ontvangen
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die licht in het duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezongen
op aard’ nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Sprekende woorden in een wereld waar meer gevloekt dan gebeden worden. Waar schuttingwoorden het ‘ere zij God’ proberen te verdringen. Op zoveel plaatsen is woedend geschreeuw vanwege allerlei onrecht. Grote en kleine mensen huilen hun verdriet uit.
Al dat huilen, vloeken, schreeuwen lijkt het echte levenslied te overstemmen. ‘Lijkt’, want wie goed luistert, hoort ook iets anders. In hutjes en paleizen, in krotten en bungalows, in kerken of zomaar in de open lucht klinken wereldwijd, dag en nacht, liederen van geloof, hoop en liefde.

De woorden van dit lied zeggen dat, als wij straks gaan slapen, er aan de andere kant van de wereld mensen wakker worden, die de lofzang voortzetten, Gods Naam met respect uitspreken. En als de dag komt dat wij hier op aarde voorgoed onze ogen sluiten, heeft God een nieuwe generatie koningskinderen die de lofzang van ons overnemen!

Vanaf het begin van de schepping is er dat grote, wereldwijde koor, leden van Gods verenigde naties, dat de Naam van de Heer bezingt. Iedereen die door Jezus Christus God als Vader heeft leren kennen, mag er bij gaan staan om Zijn hemelhoge, aardeomspannende, eeuwigdurende liefde en trouw stem te geven, zoals die hoorbaar en zichtbaar is geworden in Jezus, de gekruisigde, opgestane Heer.
Wie hier vandaag soms maar moeilijk ‘wijs kan houden’, krijgt hulp van het eeuwenoude, interconfessionele koor dat ons op toonhoogte houdt. We mogen gelovig instemmen met het loflied van dit zeer gemengde koor van ouderen, tieners en kinderen, van mannen en vrouwen. Niet eigenwijs maar op een wijs waarvan de tekst is uitgeschreven in het Woord van God.

We hoeven niet allemaal dezelfde stem te zingen, want het lied van God is niet alleen veelkleurig maar ook veelklankig. Sommigen hebben wat meer noten op hun zang dan anderen. Als we maar niet vergete dat het gaat om de stem van het hart. Soms met hoge, dan weer met lage tonen, maar altijd binnen de melodie van het lied voor God en het Lam!

Charles Groot, em. pred.
Reageren? caegroot@ziggo.nl

Datum: 29 april 2017
Auteur: Charles A.E. Groot
Foto: Charles A.E. Groot

Dit artikel delen:

Meer nieuws: