MENU
Messiaanse jongeren komen uit voor het geloof

Messiaanse jongeren komen uit voor het geloof

01 mei

Een bijzondere ontwikkeling is zichtbaar onder Messiasbelijdende jongeren in Israel. Israëlische studenten die in de Heere Jezus geloven, komen steeds vaker openlijk uit voor hun geloof richting hun leeftijdsgenoten. Daardoor horen steeds meer Israëli’s over het Evangelie.

De Israëlische wet verbiedt volwassenen om te evangeliseren onder jongeren, maar de wet verbiedt niet dat jongeren aan kinderen en jongeren vertellen over het Evangelie.

Sarit Roitman (18) uit Jeruzalem vertelt: ‘Ik wilde iets meer dan ‘alleen maar geloven met mijn hart’. Iedereen kent mij als het ‘christelijke meisje met die vreemde religie’. Ik wilde de Naam van Yeshua groot maken en prijzen. Ik wilde mijn klasgenoten over Hem vertellen. We kregen anderhalf uur van de leraar. Met een paar andere gelovige vrienden hebben we verteld over ons geloof. We gebruikten profetieën uit de Bijbel om te bewijzen wie Yeshua is en hoe deze profetieën in het Nieuwe Testament in Hem vervuld zijn. We hebben ook ons persoonlijke getuigenis gegeven.
Ik was benieuwd hoe mijn klasgenoten zouden reageren. Tot mijn verrassing luisterden ze zeer geďnteresseerd, anderhalf uur lang. Daarna kwamen er heel veel vragen. Mijn klasgenoten vonden het de interessantste les die ze ooit gehad hadden. Ik dank God daarvoor.’

Daniël (15) uit Kfar Saba vertelt: ‘In mijn klas ishet de gewoonte dat in elke geschiedenisles iemand iets vertelde om een interessant onderwerp. Toen het mijn beurt was, vertelde ik spontaan iets over het geloof in de Messias. In de les vertelde ik niet dat ik zelf ook een Messiasbelijdende gelovige ben. Maar later vertelde ik het aan de leraar, waarna ik er ook met mijn klasgenoten over sprak.
Als ik erover sprak, verwees ik naar de profetieën in de Bijbel die naar de Messias verwijzen. De andere leerlingen reageerden heel positief. Velen waren geďnteresseerd en hadden allerlei vragen.
Ik maak nu gebruik van elke mogelijkheid die ik krijg om over Yeshua te spreken en bid dat God de zaadjes laat ontkiemen die in hun harten zijn geplant.’

Miriam Moshe (18) uit Eilat vertelt: ‘Ik begon mijn geloof al te delen toen ik nog maar 11 was. Iedereen moet over het Evangelie horen, het is voor iedereen. Mijn studie duurt nog twee jaar, ik moet haast maken om over de Messias te vertellen. Het maakt mij niet uit wat ze daardoor van mij vinden.
Ik heb evangelisatievideo’s van ‘One for Israel’ aan mijn klasgenoten gestuurd via WhatsApp. De volgende dag kreeg ik er allemaal vragen over. De meeste reacties waren niet prettig, anderen namen het voor me op en bemoedigden me. Een paar wilden de video niet openen omdat ze bang waren de naam Yeshua te horen of te zien, dus vroegen ze aan anderen om de video te openen. Het was wel leuk om dat te zien.’

Laten we bidden voor de gelovige jongeren in de Messiasbelijdende gemeenschap in Israel, dat de Heere hun moed, kracht en wijsheid geeft om getuigen van Hem te zijn. (Bron: Kehila News)

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 1 mei 2017
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: