MENU
Conferentie voor structurele verbetering onderwijs in Burkina Faso

Conferentie voor structurele verbetering onderwijs in Burkina Faso

11 mei

Van 10-12 mei wordt een internationale conferentie georganiseerd vanuit het INCE-Netwerk (International Network for Christian Education). De initiatiefnemers, Woord en Daad en Driestar Educatief beogen een verbetering van de kwaliteit van het (christelijk) onderwijs in Burkina Faso te realiseren, door scholen, onderwijsnetwerken, lerarenopleidingen en overheden te mobiliseren voor het project.

Burkina Faso is het eerste land waar het INCE-project wordt uitgerold en deze conferentie vormt de kick-off. Er werd voorheen ook gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs met de focus op scholen en docenten. INCE heeft een vernieuwende aanpak voor ogen, door alle betrokken instellingen met elkaar te verbinden en samen te laten werken. Deze ‘multi-stakeholderbenadering’ zal een structurele kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs op meerdere niveaus in gang zetten. Kernelementen van INCE zijn het aanbieden en verbeteren van lerarenopleidingen, de opzet van onderwijsadviesdiensten inclusief de ontwikkeling van lesmethodes en materialen en beleidsbeïnvloeding. Vanaf de start worden alle stakeholders actief bij het project betrokken.

Rol overheid
De kwaliteit van onderwijs in Burkina Faso is op veel scholen onvoldoende. De overheid dicteert een vast curriculum en hanteert strikte regels voor het onderwijs. Het beleid is goed, maar wordt nauwelijks uitgevoerd. De overheid financiert het onderwijs deels, ook de katholieke en protestants-christelijke scholen waarop kinderen met verschillende achtergronden onderwijs krijgen. De overheid staat open voor goede voorstellen en het INCE-project gaat aansturen op meer financiering van (christelijk) onderwijs. Na Burkina Faso zal het INCE-project in 2017 ook in Colombia en Nepal worden uitgerold.

Conferentie
Tijdens de conferentie worden eerder geschreven plannen verder ontwikkeld en concreet gemaakt. De deelnemers zullen als team werken aan de positionering van INCE in Burkina Faso en de kansen in kaart brengen. Daarbij wordt gekeken welke trainingen en producten voorhanden zijn, en wat er moet worden verbeterd of nieuw ontwikkeld. Aan het eind van de conferentie zal er een concreet plan van aanpak liggen.
Aanwezig zijn specialisten van Woord en Daad en de Driestar op het terrein van projectontwikkeling, het delen van kennis, onderwijs en beleidsbeïnvloeding. Vanuit Burkina Faso zijn onder meer CREDO en AEAD vertegenwoordigd, christelijke NGOs en partners van Woord en Daad met een groot onderwijsprogramma. Daarnaast zijn er afgevaardigden van een christelijke PABO en universiteit (Vision Afrique) en een netwerk van christelijke scholen, AESEB. Ook is de CEO van Conviventia in Colombia, Missy Christie de Acosta aanwezig en worden donoren betrokken.

Datum: 11 mei 2017
Auteur: Woord en Daad
Foto: © ChristelijkNieuws.nl
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: