MENU
Voorkomen dat asielzoekers in illegaliteit verdwijnen

Voorkomen dat asielzoekers in illegaliteit verdwijnen

11 mei

Lees hier de bijdrage van Roelof Bisschop tijdens het dertigledendebat over afgewezen asielzoekers in Nederland: We kunnen niet aan alle asielzoekers onderdak bieden. Daar hebben we simpelweg de mogelijkheden niet voor. Alleen zij, die voor hun leven moeten vrezen, kunnen op ons rekenen. Niet diegenen die uit economische overwegingen naar ons toekomen. Elke asielaanvraag wordt daarom zorgvuldig getoetst. Dat hoort bij een rechtsstaat.

Asielzoekers die worden afgewezen, moeten terug naar het land van herkomst. Dat is het uitgangspunt. En zo hoort het ook. De overheid hoort te waarborgen dat dit gebeurt.

De Dienst Terugkeer en Vertrek ziet erop toe dat afgewezen asielzoekers ook daadwerkelijk vertrekken. Althans, dat probeert deze dienst te doen.

In veel gevallen blijkt de praktijk helaas taai. “Onze asieldiensten hebben geen idee of de afgewezen asielzoekers ook daadwerkelijk ons land verlaten”, zo melden de diensten aan het AD.

En dat is op zich niets nieuws. We weten allang dat er problemen zijn met afgewezen asielzoekers die buiten beeld raken.

De grote vraag is nu: wat doet de staatssecretaris hieraan? Vorig jaar raakten er 8.100 mensen buiten beeld. Dat is bijna de helft van het totaal aantal afgewezen asielzoekers. Wat doet de staatssecretaris om zicht te houden op deze groep mensen en op hun vertrek?

Asielzoekers hebben nu nog het recht om vrijwillig te vertrekken. Dat betekent dat ze niet gecontroleerd kunnen worden bij hun vertrek. We weten niet – als ze al vertrekken – naar welk land ze vertrekken. Naar het land van herkomst? Of gaan zij wellicht buurten bij een ander Europees land? Of verdwijnen ze in de illegaliteit?

Vorig jaar heeft de Kamer een motie aangenomen van collega Buma en mijzelf waarmee de regering wordt opgeroepen om te doen wat in haar vermogen ligt om de Europese regels op dit punt te wijzigen en zo te voorkomen dat asielzoekers verdwijnen in de illegaliteit. De huidige internationale afspraken zijn immers niet berekend op de massaimmigratie.

Er is toegezegd dat het ‘te zijner tijd meegenomen zal worden’. Ik vraag hier met klem: wat is er ondertussen gedaan? Waar blijft de daadkracht van Europa op dít punt? En zijn er volgens de staatssecretaris nog andere Europese regels die uitzetting belemmeren?

Datum: 11 mei 2017
Auteur: SGP
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: