MENU
Baptisten spreken over veilige gemeente en arbeidspositie voorganger

Baptisten spreken over veilige gemeente en arbeidspositie voorganger

16 mei

Zaterdag 20 mei ontmoeten circa 150 vertegenwoordigers van baptistengemeenten in heel Nederland elkaar in Kampen tijdens de Voorjaars Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten. Onderwerpen op de vergaderagenda zijn onder meer: ‘Zorgen voor een veilige gemeente’ en ‘De voorganger als werknemer’.

In het kader van het toenaderingsproces met de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten, is er aandacht voor een kennismaking met CAMA. Ook wordt de drie jaar geleden gestichte Baptistengemeente Klink-Veenendaal voorgedragen als nieuw Unie-lid.

Vertrouwenspersonen
In 2016 werd een Reglement Vertrouwenspersonen en aansluiting bij de Stichting Gedragscode Leidinggevende (SGL) besproken en geaccordeerd. Tijdens de komende Algemene Vergadering worden de gemeenten geïnformeerd over de werkwijze van de inmiddels aangestelde vertrouwenspersonen en mogelijke vervolgstappen als het gaat om preventie van machtsmisbruik.

Arbeidspositie voorgangers
In de huidige praktijk werken de meeste Unie-voorgangers als zelfstandige in hun gemeente. Dat leidt onder andere tot een relatief zwakke arbeidspositie bij conflicten en er is geen uitkering bij werkloosheid. Een werkgroep heeft onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van verschillende juridische verhoudingen tussen predikant en gemeente en hoe andere kerkgenootschappen dit hebben geregeld. Het resultaat is een voorstel om de rechtspositie van de voorganger te wijzigen naar werknemer van de plaatselijke gemeente en faciliteiten te realiseren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Twee nieuwe boeken
Tijdens het programma wordt verder het nieuwe jaarthema ‘Werken’ aan de gemeenten gepresenteerd. Het team Missionaire Gemeente Opbouw heeft over dit onderwerp een boekje met bijbelstudie- en praktisch verwerkingsmateriaal geschreven dat door gemeenten als geheel en door kleinere groepen kan worden gebruikt.

Het Baptisten Seminarium presenteert ten slotte een nieuw boek in de Baptistica Reeks, ditmaal gericht op het oeuvre van prof. dr. Olof de Vries die van 1991 tot 2009 bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en leerstellingen van het baptisme’ was aan de Universiteit Utrecht. Dit deeltje bundelt een aantal artikelen die de relevantie van zijn denken over tijd en traditie, geschiedenis en gemeente aantonen. Daarnaast worden andere parels uit het online archief van Olof de Vries gepubliceerd.

Meer informatie over de Unie van Baptistengemeenten en de Algemene Vergadering van 20 mei is te vinden op www.baptisten.nl.

Datum: 16 mei 2017
Auteur: Gerdien Karssen
Foto: © TOFF-fotografie.nl Tobias Huizing
Copyright: Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Website: http://www.baptisten.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: