MENU
Stichting Antwoord introduceert De MissieMeter

Stichting Antwoord introduceert De MissieMeter

11 jul

Stichting Antwoord introduceert een unieke dienst voor kerken ongeacht hun denominatie: De MissieMeter. Deze dienst helpt kerken om hun missionaire domein te (her)ontdekken: het is een geteste vragenlijst die de kennis, houding en het gedrag van gemeenteleden over missionair kerk-zijn meet en in kaart brengt.

De initiatiefnemer, directeur René Timmerman zegt hierover: “Nederland wordt door steeds meer christenen gezien als zendingsland. Dat beeld herkennen wij. In grote delen van bijvoorbeeld Noord-Holland zijn christenen een kleine minderheid. Dat vraagt om een naar buiten toe gerichte houding van veel kerken en christenen. Meer nog dan tot nu toe gebeurt.”

Vanuit verschillende denominaties is er belangstelling en de eerste reacties op de MissieMeter zijn positief. ‘De MissieMeter van Stichting Antwoord heeft ons echt geholpen het missionair gemeente zijn weer naar een hoger niveau te tillen. Met de uitkomsten hadden we concrete handvatten om het gesprek aan te gaan met de gemeente. Maar de MissieMeter gaf ook veel praktische tips voor verbetering! Gemeenteleden gaven hierna zelf aan waarmee ze graag zelf aan de slag te willen,’ aldus Daniel Drost van de Baptisten gemeente te Deventer. Het sluit ook prachtig aan bij de campagne van MissieNederland: ‘Stap uit je Bubble, hoe vertegenwoordig je Jezus in een postmoderne samenleving.’ Na het afnemen van de MissieMeter kun je als kerk ook gelijk doorpakken. Stichting Antwoord helpt kerken bij de verdere ontdekking van het missionaire domein door mee te denken aan een goede samenwerking binnen de kerk door procesbegeleiding en DISC-trainingen aan te bieden. Timmerman: ‘De MissieMeter en het bijbehorende traject is flexibel in te passen. Je maakt passende missionaire meters in de sociaal-economische omgeving van je kerk.’

Stichting Antwoord nodigt kerken van harte uit om mee te doen. De bijdrage die Stichting Antwoord voor afname van de MissieMeter vraagt, wordt besteed aan het verspreiden van Bijbels en onderwijs vanuit de Bijbel, zodat mensen Jezus leren kennen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Zo geeft Stichting Antwoord op een concrete manier invulling aan hun doelstellingen:
- Zendings- en evangelisatieprojecten buiten Nederland ontvangen van ons financiële ondersteuning voor Bijbels, onderwijs vanuit de Bijbel, zodat mensen Jezus leren kennen.
- Kerken in Nederland helpen wij met het vergroten van zendingsbewustzijn voor hun eigen omgeving, zodat door steeds meer kerken in Nederland mensen Jezus leren kennen.

Stichting Antwoord bestaat al sinds 1973 en is gespecialiseerd in zending en evangelisatie in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. De organisatie zendt zelf geen mensen uit, maar rust plaatselijke kerken toe door het verspreiden van Bijbels, het opleiden van voorgangers tot krachtige en bijbelgetrouwe leiders en het geven van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving staan.

Datum: 11 juli 2017
Auteur: Rene Timmerman
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.missiemeter.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: