MENU
Goedkope woonruimte en de juiste ondersteuning

Goedkope woonruimte en de juiste ondersteuning

10 jul

Mensen uit de maatschappelijke opvang kunnen beter deelnemen aan de maatschappij als ze zelfstandig wonen met ondersteuning. Dat vraagt om goede samenwerking, lokale oplossingen op maat en het centraal stellen van de mensen zelf. Het uiteindelijk doel is het creëren van goedkope woonplekken met de juiste extra ondersteuning. Dat kwam naar voren tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van het actieprogramma ‘Weer Thuis!’ van het Leger des Heils.

Zo’n honderd deelnemers spraken, onder leiding van dagvoorzitter Hester van Buren (bestuurder bij Rochdale en Aedes) over de uitdaging om mensen uit de maatschappelijke opvang naar een passende zelfstandige woning met de juiste ondersteuning te laten verhuizen.

Professor Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, benadrukte dat het gaat om een taai vraagstuk, waar geen snelle oplossingen voor zijn te bedenken. Ook is de problematiek in iedere regio verschillend, vandaar dat het actieprogramma in acht verschillende regio’s van start gaat. Volgens Meurs zijn alleen op regionaal niveau duurzame oplossingen op maat te bedenken. Haar advies: “Schaal alleen op als er barrières komen die lokaal echt niet op te lossen zijn.”

Vertegenwoordigers van initiatiefnemers Aedes, VNG en Leger des Heils benadrukken het belang van lokale oplossingen en goede samenwerking. Het uiteindelijk doel is het creëren van goedkope woonplekken met de juiste extra ondersteuning. “Zonder die extra ondersteuning kun je het vergeten,” aldus Cornel Vader van het Leger des Heils. Die benodigde ondersteuning verschilt per persoon en moet flexibel ingezet kunnen worden. Intensief wanneer nodig en minder als het kan.

De komende maanden bespreken bestuurders van corporaties, gemeenten en opvanginstellingen hoe zij de uitstroom van mensen uit de opvang en beschermd wonen regionaal op gang willen brengen. Naar verwachting maken zij na de zomer hun eerste plannen bekend.

Datum: 10 juli 2017
Auteur: Leger des Heils
Foto: © Leger des Heils
Website: http://www.legerdesheils.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: