MENU
Symposium: Het brengen van Gods Woord aan kinderen

Symposium: Het brengen van Gods Woord aan kinderen

25 aug

Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen organiseert Evangeliestek een tweede symposium rondom het thema ‘Kind en geloof’. Dit symposium wordt mede ondersteund door Driestar hogeschool, Bond van de Hervormde Zondagsscholen en de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Wiebelende kinderen, dwalende blikken, hier en daar een zucht… Je wilt zoveel vertellen, maar wat is het moeilijk om het niveau van het kind te pakken en zijn hart echt te bereiken met de hoogten en diepten van het christelijke geloof.

Hoe breng je Gods Woord dicht bij het kinderhart? Hoe leer je een kind wat bidden is en hoe het dat zelf mag doen? Welke liederen over God leer je hen aan?

Vragen die iedere leidinggevende, ouder, leerkracht en ambtsdrager kan stellen. Vragen die niet vrijblijvend zijn, omdat het om de zielen van kinderen gaat. Deze thema’s vragen om gebed én grondige bezinning. Daarom organiseert Evangeliestek  het symposium ‘Van hart tot hart’-Het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden.

Dit symposium staat gepland op D.V.: Vrijdag 6 oktober 2017 in Gouda van 15:30-20:30 uur

Tijdens het symposium zullen er twee hoofdlezingen (door. dr. M. Klaassen en drs. L. Snoek) en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij gekozen kan worden uit 16 verschillende workshops. Meld(t) u/je aan via de website en schrijf in voor twee workshops naar keuze. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Workshops:

Hart voor het gesprek met een kind in de gemeente
Het raken van het kinderhart als ambtsdrager tijdens het gesprek in het gemeentewerk.
• Workshopleider: C.M. (Kees) Codée

Hart voor het kind en de preek
Het raken van het kinderhart tijdens de preek.
• Workshopleider: ds. A. van Zetten

Hart voor de psalmen
Het aanleren van berijmde psalmen: wat is de meerwaarde? Hoe leg ik een psalm duidelijk uit?
• Workshopleider: M. (Marleen) Vos

Hart voor kinderliederen
Het kinderlied: hoe maak ik verantwoorde keuzes? (Muzikale workshop)
• Workshopleider: ds. J. van Amstel/R. (Rens) de Winter

Hart voor Bijbelse kernwoorden
Bijbelse kernwoorden uitleggen in kindertaal.
• Workshopleider: ds. P. van Duijvenboden

Hart voor spreken met een kind
Spreken met een kind over God en de Bijbel.
• Workshopleider: prof. dr. M.J. Kater

Hart voor bidden met het kind
Wat bid je met een kind en hoe leer je een kind bidden?
• Workshopleider: C.J.B. (Kees) Ritmeester

Hart voor de eredienst
Thuis in gesprek met kinderen over de liturgie en de preek.
• Workshopleider: G.M. (Gertrude) de Regt

Hart voor de Bijbel
Kinderbijbels: waar let ik op en hoe breng ik begrip bij voor de echte Bijbel?
• Workshopleider: M. (Margreet) van den Berg

Hart voor de allerkleinsten
Het voorbereiden van de allerkleinsten tijdens de crèche op de eredienst.
• Workshopleider: G.L. (Geertje) Fokkema

Hart voor de ontwikkeling van het kind
Hoe ontwikkelt het taalbegrip zich bij een kind en welke handvatten heb ik nodig om hier leiding aan te geven?
• Workshopleider: E. (Eefje) van de Werfhorst

Hart voor de vragen van een kind
Hoe ga ik in gesprek met een kind en hoe beantwoord ik moeilijke vragen?
• Workshopleider: J.C. (Judith) van der Veer

Hart voor anders-begaafden
In gesprek met kinderen met autisme.
• Workshopleider: ds. P. Vernooij

Hart voor Bijbelteksten
Het aanleren van Bijbelteksten in het kinderevangelisatiewerk.
• Workshopleider: evang. J. (Jan) Bayense

Hart voor moslimkinderen
Vertellen uit de Bijbel aan moslimkinderen.
• Workshopleider: S. (Steveline) van Wolfswinkel

Hart voor evangelisatiewerk
Vertellen met het woordeloze boek: het Evangelie dicht bij het kinderhart brengen.
• Workshopleider: E.F. (Liesbeth) van Klinken

Datum: 25 augustus 2017
Auteur: Evangeliestek
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.evangeliestek.nl/symposium

Dit artikel delen:

Meer nieuws: