MENU
Onderzoek christelijke goede doelen via online enquete

Onderzoek christelijke goede doelen via online enquete

02 sep

Het tweejaarlijks onderzoek van Christelijk Charitatief Peil wordt dit jaar voor het eerst via een open online enquete gehouden die iedereen kan invullen. Via diverse websites worden bezoekers opgeroepen de enquete in te vullen. Voorheen werd er een doelgroep geselecteerd van 500 respondenten.

Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en deelname is anoniem. De antwoorden leveren belangrijke inzichten op voor de goede doelen. "Welke goede doelen kent u? Steunt u goede doelen? En wat vindt u belangrijk bij het geven aan een goed doel? Dat zijn enkele vragen uit de enquete.

> Klik hier om de enquete te openen

Voor de zesde keer voert het Christelijk Charitatief Peil het vergelijkend onderzoek uit naar naamsbekendheid, imago en geefgedrag. Voor de goede doelen zijn de uitkomsten van het onderzoek van groot belang. Christelijk Charitatief Peil biedt deelnemers een actueel overzicht van hun positie voor wat betreft naamsbekendheid binnen de christelijke markt. Het relateert deze positie aan die van collega-organisaties. Deelnemers krijgen inzicht in het imago en de waardering van hun organisatie en van de sector als totaal. Ook biedt het onderzoek een analyse van de geefbereidheid en het geefgedrag van christelijk Nederland. Christelijk Charitatief Peil biedt zo een fundament bij het formuleren van beleid op het gebied van fondsenwerving en communicatie. Door de jaarlijkse peiling kunnen organisaties concreet zien wat het effect is van hun communicatie-inspanningen.

Bezoekers wordt een online vragenlijst voorgelegd. Het eerste deel van het onderzoek meet de naamsbekendheid. De respondent noemt uit zichzelf vijf goede doelen en vervolgens vijf christelijke goede doelen. Het onderzoek brengt zo de spontane naamsbekendheid van de organisaties in beeld. Per organisatie meet het onderzoek daarna de geholpen naamsbekendheid en waardering. Het tweede deel van het onderzoek staat in het teken van de geefbereidheid en het geefgedrag van de respondent.

Via deze link kunt u de enquete zelf invullen: > Klik hier

Datum: 2 september 2017
Auteur: Redactie christelijknieuws.nl
Foto: TOFF-fotografie - Tobias Huizing
Website: https://necker.datacoll.net/xysspovlyi?l=nl&urlvar03=christelijknieuws

Dit artikel delen:

Meer nieuws: