MENU
Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws

05 sep

In 2009 startte het project ‘Revisie Delitzsch-vertaling’, om te komen tot een zo betrouwbaar en toegankelijk mogelijke uitgave van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. Het project wordt gesteund door de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam (GBS), de Britse Trinitarian Bible Society (TBS), het deputaatschap voor Israel van de Gereformeerde Gemeenten en het interkerkelijke Steunfonds Isaac da Costa.

Het project wordt geleid door D.P. Rowland, algemeen secretaris van de TBS. Ook het Israel College of the Bible in Netanya is bij dit project betrokken. Messiasbelijdende Joden reageren positief als ze horen dat aan een nieuwe Delitzsch wordt gewerkt.

De ‘Delitzsch’ is een 19e eeuwse Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, genoemd naar de vertaler, de lutherse oudtestamenticus Franz (Julius) Delitzsch. Hij ging hierbij uit van de Textus Receptus, de Griekse tekst waarop ook de Statenvertaling is gebaseerd. De verschillen tussen het klassieke Hebreeuws in de Delitzsch en het huidige Ivriet zijn zo groot dat een herziening/verbetering noodzakelijk is. Een voorbeeld: het door Delitzsch gebruikte woord voor Middelaar heeft in het huidige Hebreeuws de betekenis van koppelaar, pooier.

Op dit moment is ongeveer 29 procent van het project gereed. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe uitgave in 2021 beschikbaar. Het totale project kost bijna 1,4 miljoen euro. Er is nog zo’n 680.000 euro nodig.

Momenteel gebruiken veel Messiasbelijdende Joden de moderne vertaling van het Nieuwe Testament die in 1976 werd gepubliceerd door het Israëlisch Bijbelgenootschap, onder auspiciën van de United Bible Society’s, die is gebaseerd op de zogeheten Kritische Tekst. Degenen die werken aan de herziening van de Delitzsch vinden deze vertaling onvoldoende betrouwbaar.

Volgens de vertaler, die vanwege de gevoeligheid van het project anoniem wil blijven, zitten er wel 6000 verschillen tussen de Kritische Tekst en de Textus Receptus. ‘Kleine, maar ook cruciale verschillen, waar het bijvoorbeeld over de Messias gaat. In de TBS-brochure ‘A textual key tot he New Testament’ worden alle verschillen op een rij gezet.’

(Bron: RD)

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 5 september 2017
Auteur: Dirk van Genderen - RD
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: