MENU
Christelijk Noodhulpcluster

Christelijk Noodhulpcluster

04 sep

Bij ramp- en noodhulpsituaties geven deze christelijke organisaties noodhulp en voeren ze actie onder hun gezamenlijke achterban: Dorcas, Tear, Red Een Kind, Woord en Daad en ZOA.

Dorcas
Samen Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en nood. Dat doet Dorcas al meer dan 35 jaar in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Afrika.
Werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Waar armoede, uitsluiting of crisis is, scheppen wij voorwaarden voor mensen om te floreren met toegang tot basisvoorzieningen, waardigheid en veerkracht, in krachtige gemeenschappen, met oog voor mensen in de marge, zonder iemand voor te trekken. Wij zoeken actief naar samenwerking met andere organisaties. Zo vergroten wij de langetermijnimpact van de wederzijdse inspanningen. Wij zijn een toegewijde partner die kwaliteit levert en expertise deelt. Ieder die ons werk mogelijk maakt met gebed, tijd, geld of hoe dan ook zien wij als een partner. Wij betrekken hen bij ons werk en de uitkomsten en impact daarvan door transparant te rapporteren en verhalen van verandering te delen.
IBAN Dorcas: NL04RABO0106250000, Bedrijvenweg 3, 1619 BK Andijk.
www.dorcas.nl

Tear
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Door het steunen van lokale initiatieven zorgt Tear dat mensen die gebukt gaan onder onrecht of armoede weer in hun kracht komen te staan. Zo bouwen we aan weerbare gemeenschappen. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Mensen zelf verantwoordelijkheid geven: het werkt, en het is typisch Tear. IBAN Tear: NL32 ABNA 0501 0303 01 Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.
www.tear.nl

Red een Kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. Waarom? Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Helemaal als je bedenkt dat elk kind een uniek en prachtig geschenk van God is. Gelukkig willen heel veel mensen op de wereld iets betekenen voor kinderen in armoede.
IBAN Red een Kind: NL80INGB0000000132, G. Stephensonstraat 11, 8013 NL Zwolle
www.redeenkind.nl

Woord en Daad
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. IBAN Woord en Daad: IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88, Kapteijnstraat 20, 3771 CA Barneveld
www.woordendaad.nl

ZOA
ZOA is een christelijke hulporganisatie en helpt slachtoffers van een natuurramp of een gewapend conflict. ZOA werkt veelal in crisisgebieden onder moeilijke omstandigheden. ZOA is wereldwijd actief in 17 landen in Afrika, Azi en het Midden-Oosten. Naast directe noodhulp zorgt ZOA ook voor wederopbouw, zodat de lokale gemeenschap zich weer zelfstandig kan voorzien in haar eigen levensonderhoud. IBAN: NL46INGB000000550, Sleutelbloemstraat 45, Apeldoorn
www.zoa.nl

Datum: 4 september 2017
Auteur: Redactie christelijknieuws.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: