MENU
Ron van der Spoel: Je hart verandert als je met de ogen van Jezus kijkt

Ron van der Spoel: Je hart verandert als je met de ogen van Jezus kijkt

03 nov

Dominee Ron van der Spoel heeft al heel wat uren in zijn Bijbel gelezen en gestudeerd, als hij erachter komt dat hij een blinde vlek heeft. “Ik dacht de Bijbel goed te kennen, maar het bleek dat er iets grondig mis was met mijn Bijbellezen,” aldus de 49-jarige predikant uit Amersfoort.

Hij las het boek ‘Het gat in ons evangelie’ van Richard Stearns, directeur van World Vision Verenigde Staten. Van der Spoel ontdekte dat de gedeelten in de Bijbel die gaan over armoede en barmhartigheid nooit echt goed tot hem waren doorgedrongen. “Als Jezus zegt: ‘Zalig zij die treuren’, dan gaat het om mensen die huilen om de gebrokenheid van deze wereld. God huilt daar ook om. Door me te verdiepen in de Bijbelteksten die specifiek gaan over armoede en geven, ben ik dichter bij het hart van God gekomen.”

Ik las met een half oog
“‘Het gat in ons evangelie’ wees me op de feiten. Ik las vele Bijbelteksten maar met een half oog. Maar er staat meer in de Bijbel geschreven over gerechtigheid dan over bijvoorbeeld discipelschap,” aldus Van der Spoel. Hij ontdekte wat God ons leert over omgaan met rijkdom en armoede, en over welke plaats kwetsbare kinderen bij God innemen. “In Mattheus 18 komt Jezus op een indrukwekkende manier op voor kinderen, hij vereenzelvigt zich met hun lot en spoort ieder aan er echt voor hen te zijn. En als je besluit om je ogen niet te sluiten voor de nood van kwetsbare kinderen, maar hen werkelijk durft aan te kijken, hen durft toe te laten in je leven, verandert er iets in jouw hart. Dat is wat er bij mij gebeurde! We geven niet alleen aan kinderen, we ontvangen ook van hen en door hen heen van God.”

Volle spaarbankboekjes
Het is de vooravond van december, de maand van cadeaus en kerstdiners. Juist in deze maand komt Van der Spoel met een indringende boodschap: “Volle spaarbankboekjes passen niet in het koninkrijk van God!” Wil hij daarmee zeggen dat je helemaal niet mag sparen? “Nee, dat niet,” aldus Van der Spoel, “het is wijs om ervoor te zorgen dat je een klein spaarpotje hebt. Maar tegelijkertijd noemt Jezus je ‘dwaas’ als je je vertrouwen stelt in je bezittingen. De meeste welvarende mensen komen pas tot rust als ze zoveel gespaard hebben voor later, dat hen voor hun gevoel niets meer kan gebeuren.” Maar je hebt je leven niet in eigen hand. Als je morgen overlijdt, heb je niks aan je geld. Daarom de vraag van Van der Spoel: “In hoeverre stel jij je vertrouwen op je geld in plaats van op God? In hoeverre verzamel jij schatten hier op aarde in plaats van in de hemel?”

Een eerste begin is eenvoudig
Ron van der Spoel is voorganger van de gemeente Kruispunt, in Amersfoort. Sinds september is hij ambassadeur voor World Vision. “Je kunt op veel manieren handen en voeten geven aan deze nieuw inzichten. Maar een eerste begin is al heel eenvoudig: kun jij 1 euro per dag missen? Word dan sponsor van een kind! Als je een kind sponsort, helpt en bemoedigt, krijg je er zoveel moois voor terug van dit kind. Besef goed: God gebruikt deze kinderen om ook jou te zegenen!”

Sponsor een kind
Wij kunnen de wereld van een kind in armoede veranderen. En niet alleen die van het kind, ook die van de familie en de omgeving. Met kindsponsoring geeft u uw sponsorkind structureel toegang tot schoon water, gezond voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Door een kind te sponsoren, geeft u het toegang tot schoon water, gezondheidszorg, voedsel, onderwijs en beschermt u het. Voor slechts 1 euro per dag ondersteunt u niet alleen het kind, maar ook de familie en de omgeving. En door persoonlijk contact ontdekt u hoe waardevol uw steun is!

> Ik wil de wereld van een kind veranderen

Wat maakt World Vision uniek:
1. Kinderen in armoede zijn kwetsbaar. Met uw sponsoring geeft u een kind zorg, hoop én liefde!
2. We maken geen onderscheid naar geloof, ras of politieke voorkeur en werken in de meest moeilijke en instabiele gebieden.
3. We trainen de lokale bevolking, zodat zij na ongeveer 15 jaar niet meer afhankelijk zijn van hulp.
4. Uw sponsoring heeft directe impact op het kind én zijn of haar omgeving. We spelen in op lokale noden en behoeften.
5. Als sponsor krijgt u post van uw sponsorkind en updates van het projectgebied. U kunt zelfs uw sponsorkind bezoeken!

Datum: 3 november 2017
Auteur: Redactie christelijknieuws.nl
Foto: World Vision
Website: http://www.worldvision.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: