MENU
Nieuw gebouw in Kiev voor opleiding predikanten en kerkelijk werkers

Nieuw gebouw in Kiev voor opleiding predikanten en kerkelijk werkers

07 nov

Het Evangelisch Reformatorisch Seminarie Ukra´ne (ERSU) in Oekra´ne heeft een eigen gebouw aangekocht. Het Seminarie leidt predikanten en kerkelijk werkers op. Tot dusver moesten voor collegeweken faciliteiten gehuurd worden.

Met een eigen gebouw wordt het mogelijk studenten onderdak te bieden, de bibliotheek toegankelijker te maken en alle activiteiten in ÚÚn gebouw te bundelen. Het Seminarie heeft de ambitie toon aangevend te zijn in reformatorische theologiebeoefening in het Russisch en Oekra´ens taalgebied.

De aankoop van het pand is mede mogelijk gemaakt door de steun van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Gelderland en Flevoland, zo laat Oekra´ne Zending weten.

Oekra´ne Zending
Oekra´ne Zending is het regionale samenwerkingsverband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) uit de provincies Gelderland en Flevoland rond zendingsprojecten in Oekra´ne. Er wordt hulp verleend bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekra´ens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk.

Veel mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in Oekra´ne die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:
In samenwerking met de Oekra´ense presbyteriaanse kerken en met Amerikaanse zendingswerkers van Mission to the World is een theologisch seminarie opgezet, waar evangelisten en predikanten opgeleid worden. Het idee hierachter is goed geschoold kader te vormen voor leiding van de kerken.
Maar er wordt ook aan de basis gewerkt met het oog op kerkgroei. De bestaande gemeenten en de evangelisatieposten van de UERC krijgen ondersteuning d.m.v. cursussen aan kerkenraden en zondagschoolleiders en door begeleiding van de jonge predikanten. Verder heeft het Seminarie een 2-jarig cursusprogramma voor ouderlingen en ge´nteresseerde gemeenteleden ľ Bijbelse Bronnen.
Voor beide taken zijn predikanten uitgezonden: ds. Erik van Alten werkt mee aan het opleidingswerk op het seminarie en de predikant Cor Harryvan is uitgezonden om de kerken in Oekra´ne te adviseren en geestelijk te ondersteunen.

Datum: 7 november 2017
Auteur: Marianne Heidema Oekraine Zending
Foto: Oekraine Zending
Website: http://www.oekrainezending.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: