MENU
Neemboom geeft kansen voor economische ontwikkeling en herbebossing

Neemboom geeft kansen voor economische ontwikkeling en herbebossing

02 feb

Duurzame hulp via economische ontwikkeling en herbebossing in Afrika, en landbouwproduktie met minder bestrijdingsmiddelen in Nederland, dat is het DUNAP project! DUNAP staat voor DUtch Neem Application Project. Centraal staat de neemboom, die overal in droge gebieden in West-Afrika (o.a.Togo) groeit en bij de lokale bevolking favoriet is om er houtskool van te maken.

De boom wordt dus omgehakt, en daarmee verdwijnen ook de waardevolle eigenschappen van de boom, die totaal onbekend zijn. De woestijn heeft weer een kans om verder op te rukken...
De neemboom produceert besjes waarin een nootje zit. Zowel het nootje, het vruchtvlees en de bladeren van de boom bevatten een bepaalde stof, waarmee insecten op natuurlijke manier bestreden kunnen worden. Dezelfde stof zorgt er ook voor dat producten van de boom kunnen worden ingezet als natuurlijke bodemverbeteraar. Verder is het zo dat producten van de boom kunnen worden ingezet als middel tegen malariaverspreiding en andere ziektes die door insecten worden overgebracht.

De organisatie OSM (Outreach Support Ministries) werkt al vanaf 2002 in Togo. In dit land is OSM vertegenwoordigd door de lokale organisatie SUTO (Support Togo). SUTO zal het project gaan uitvoeren. In 100 dorpen zullen boerenfamilies gereedschap krijgen om de nootjes uit de bomen te oogsten. Vervolgens worden de nootjes verzameld en gedeeltelijk in Togo verwerkt, waarna ze per container uitgevoerd worden naar Europa. Hier worden de neemproducten verder bewerkt en zullen dan op de Europese markt verder hun weg vinden, o.a. als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen in de (biologische) landbouw en bollenteelt. Ook in Togo zullen neemproducten voor de landbouw worden geintroduceerd.

Naast deze economische ontwikkeling, waarbij boeren dus geld verdienen aan het oogsten van nootjes, zullen zij ook worden gestimuleerd om ondermeer neembomen te planten. De eerste drie jaar krijgen zij een steeds iets groter wordende vergoeding voor iedere boom die zij planten en in leven houden. In het 4e jaar begint het jonge boompje zelf vrucht te geven. Zo kan ook het inkomen van de boerenfamilie blijven groeien. Daarnaast betekenen meer bomen een vergroening in het droge landschap, meer biodiversiteit en het tegengaan van verwoestijning in de noordelijke regio. Er zal dan geen noodzaak meer zijn voor de bevolking om naar het zuiden te migreren, wat men nu wel doet. Het is de bedoeling dat van de financiële surplus van dit project, andere projecten in Togo zullen worden gefinancierd, zoals scholen, klinieken, en waterprojekten.

Over SUTO:
- SUTO is erop gericht de levensomstandigheden van de lokale bevolking op alle gebieden te verbeteren. Zie www.outreachsupport.nl/landen/togo/
- De organisatie heeft een nationaal leiderschap – een team van bekwame en betrouwbare leiders met verschillende taken en verantwoordelijkheden – met wie de Nederlandse directie van OSM nauw contact houdt via whattsapp, email, en bezoeken. Het leiderschap heeft op haar beurt contacten met kerken, pastors en lokale autoriteiten in het hele land.
- SUTO staat in Togo geregistreerd als CBO (Community Based Organisation).
- Het kantoor is in Tsévié, een plaats ongeveer 35 km vanaf de hoofdstad Lomé.
- Er zijn projekten op het gebied van gezondheidszorg, waterputten, scholen, landbouw, vrouwenprojekten en economische ontwikkeling.
- SUTO heeft een netwerk over het gehele land van 95 lokale leiders op dorpsniveau. Dit aantal is nog altijd groeiend.
- Via deze lokale leiders worden tal van projekten op dorpsniveau geinitieerd, gecommuniceerd, uitgevoerd en gecontroleerd, waarbij het nationaal leiderschap (op afstand) aanstuurt, en zo nodig bezoekt.

In Nederland zal de commercialisatie van het DUNAP projekt worden ondergebracht bij Stone Design Nederland binnen een aparte business unit. Zie www.sd-nl.com/dunap-project/ Stone Design heeft op dit moment al contacten met diverse geinteresseerden, o.a. in de bollenkweek.

Doelstellingen van het DUNAP-project:
- Creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking in Togo.
- Verminderen van armoede en daarmee de prikkel wegnemen tot migratie.
- Bijdrage leveren aan de GreatGreenWall – een herbebossingsproject dat zich over 8000km in volle breedte van Afrika uitstrekt van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten, met als doel het oprukken van de Sahara tegen te gaan en voedsel, banen en een toekomst te creëren voor miljoenen mensen ten zuiden van de Sahara.
- Tegengaan van erosie en woestijnvorming.
- Herstellen biodiversiteit.
- Bestrijding via vector overdraagbare ziektes, zoals o.a. malaria.
- Toepassing van neemprodukten introduceren binnen de Afrikaanse landbouw.
- Toepassing in de Europese intensieve landbouw.
- Opzetten van een een handelssysteem in samenwerking met SUTO, waarbij neemprodukten in Togo en Nederland worden verwerkt en daarna verkocht op de internationale markt.

De neemboom (latijnse naam: Azadirachta Indica - Mahoniefamilie):
- Van oorsprong afkomstig uit Zuid-Azie
- Gedijt het beste in droge gebieden
- Kan 200 jaar oud worden
- Na 3 jaar verschijnen de eerste bloemen en vruchten
- Produceert per jaar 30 tot 50 kilo nootjes (uit bessen)
- Vruchten, zaden en bladeren van de boom hebben insecten-, schimmel- en viruswerende eigenschappen en zorgen voor bodemverbetering.

Neem produkten:
- Olie, gewonnen uit de nootjes voor diverse farmaceutische toepassingen
- Neem-cake, de vaste substantie die overblijft na het persen van de nootjes, voor diverse toepassingen in de land- en tuinbouw (bollenteelt).

DUNAP zoekt investeerders, die mee willen helpen om het projekt van start te laten gaan. Het gaat met name om het oogstgereedschap voor de boeren, de aankoop van de nootjes voor de eerste container en het vervoer ervan naar Nederland. Verder aanschaf van verwerkingsapparatuur. DUNAP kan verwijzen naar meerdere (wetenschappelijke) publicaties die de waardevolle eigenschappen en de effectieve werking van Neem-producten aantonen.

Voor wie meer wil weten en/of wil investeren in dit project is gedetailleerde informatie beschikbaar. Om te kunnen starten is in het 1e jaar € 35.000 nodig. Deelinvesteringen (vanaf € 250) zijn van harte welkom.
Uw investering kan bestaan uit een donatie, een renteloze lening of nader te bespreken condities. Stuur een mailje naar info@outreachsupport.nl U kunt ook bellen: 06-55413711 of 06-46062800

Datum: 2 februari 2018
Auteur: Marian Jonker
Foto: Outreach Support
Website: https://outreachsupport.nl/landen/togo/dunap-project/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: