MENU
Scheppingscongres in Zuiderhof te Zwolle

Scheppingscongres in Zuiderhof te Zwolle

10 apr

De evolutietheorie wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring voor het ontstaan van het leven. Aangenomen wordt dat deze theorie gebaseerd is op keihard wetenschappelijk bewijs. Maar, is het fundament van deze wijdverbreide theorie wetenschappelijk écht zo stevig als men wil doen vermoeden?

Christenen weten over het algemeen nog weinig over dit onderwerp. Door druk uit de seculariserende samenleving is terughoudendheid ontstaan in onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor wint de evolutietheorie steeds meer terrein.
Om deze redenen wordt met name voor predikanten, catecheten, kerkelijk werkers en docenten op D.V. 9 juni 2018 in de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd.

Tijdens dit congres zullen o.a. geologie, paleontologie, biologie, biochemie, wetenschapsfilosofie en theologie de revue passeren. Daarbij ligt de focus op de interpretatie van aardlagen, fossielen, DNA en de verscheidenheid aan levensvormen vanuit een Bijbels kader, waarbij de evolutietheorie stevig aan de tand wordt gevoeld.

De lezingen worden verzorgd door vijf ervaren sprekers met wetenschappelijk onderbouwde kennis van zaken. Via het bijbrengen van feitenkennis, het kritisch bespreken van de evolutietheorie en het wetenschappelijk aantonen van de historiciteit van het Bijbelse scheppingsverhaal en de zondvloed, pleiten ze voor de Bijbelse korte chronologie en een geplande schepping.

We willen iedere geïnteresseerde van harte uitnodigen voor dit congres. Aanmelden kan via www.Scheppingscongres.com. Op de website is tevens het programma te vinden en informatie over de sprekers. Studenten ontvangen een speciale korting en krijgen bovendien een gratis studieboek. De organisatie is in handen van een aantal christenen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Sprekers tijdens dit Scheppingscongres:

Prof. Dr. M.J. Paul: Theologie & evolutie
Prof. Dr. Mart Jan Paul is docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum voor Bijbelonderzoek.

Dr. P. De Jong: Eén waarheid, twee geloven
"De wetenschap heeft een groot gezag gekregen. Er zijn zelfs theologen die stellen dat wetenschap de harde, objectieve werkelijkheid levert en geloven in God maar subjectief is. Toch is er geen wetenschappelijk feit dat in tegenspraak is met de Bijbel. Daarom doet een wetenschapper er verstandig aan de Bijbel voor waar te houden."

Drs. H. Hoogerduijn: Aardlagen & fossielen
Drs. Hans Hoogerduijn is ruim 30 jaar actief met aardwetenschappen. Hij heeft in deze periode onder meer studie gemaakt van de ijstijd, de riffen in het Devoon, de Alpen, de Grand Canyon, het Harzgebergte en de Cambrische explosie. Deze studies hebben twee fundamentele inzichten opgeleverd: "Allereerst blijkt uit een veelheid aan feiten dat in het verleden de geologische processen (platentektoniek, sedimentatie, erosie, gebergtevorming) totaal anders verliepen dan tegenwoordig. Met hogere intensiteit en vele malen sneller.”

R.N. Jorritsma (M.Sc.): Biologie & evolutie
"De meeste biologen onderschrijven de theorie dat alle organismen ter wereld afstammen van één gezamenlijke voorouder, die miljarden jaren geleden heeft geleefd. Er zijn vele argumenten voor deze zienswijze. Het krachtigste argument is dat het patroon van overeenkomsten en verschillen tussen organismen precíes lijkt te passen bij gemeenschappelijke afstamming. Maar er zijn ook tegenargumenten.

J.R. De Wit: Zondvloedmodellen & -mechanismen
Jan Rein de Wit heeft zich jarenlang verdiept in o.a. de wetenschappelijke kant van de Bijbelse zondvloed. Hij is hoofdredacteur van Weet Magazine.

Datum: 10 april 2018
Auteur: Gerald Knoll
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.scheppingscongres.com

Dit artikel delen:

Meer nieuws: