MENU
Voordewind: Ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder aandacht voor religie

Voordewind: Ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder aandacht voor religie

28 jun

Jol Voordewind van de ChristenUnie vraagt de minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking in een motie de rol van religie en religieuze organisaties nadrukkelijk te integreren in het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Jol Voordewind: "Effectieve ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder duidelijke aandacht voor de rol van religie. Religie en religieuze organisaties doen er toe. In het voorkomen van conflicten, in het beschermen van vrouwen en meisjes, LHBTI en religieuze minderheden en in het verminderen van armoede en ongelijkheid.

Daarom vraag ik de minister gebruik te maken van de expertise, de netwerken en ervaringen die aanwezig zijn bij kennisinstituten en religieuze organisaties in Nederland. Juist via deze netwerken kunnen Nederlandse hulpverleningsorganisaties in de haarvaten van de samenlevingen ter plekke komen. Via deze netwerken worden die mensen bereikt die de hulp het hardst nodig hebben. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het werk van de Dutch Relif Alliance, een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulp-organisaties. Hierdoor kan een organisatie als ZOA het verschil maken voor vluchtelingen in en rondom Syri en doet World Vision onmisbaar werk voor christelijke en andere (religieuze) minderheden in Noord-Irak.

Een ander voorbeeld is PerspActive, een coperatie van tien christelijke hulporganisaties die zich inzet voor een beter toekomstperspectief voor jongeren.

Religie doet er toe in ontwikkelingssamenwerking. Kennis van religie en van religieuze instellingen zorgt ervoor dat hulp effect heeft op het niveau van hoop, geloof, normen en waarden van mensen. In de harten van mensen, daar vinden de echte veranderingen plaats. Daarom dien ik de onderstaande motie in:

Datum: 28 juni 2018
Auteur: ChristenUnie
Foto: TOFF-fotografie - Tobias Huizing
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: