MENU
Docenten reformatorische scholen te weinig mediawijs

Docenten reformatorische scholen te weinig mediawijs

13 jul

ROTTERDAM – Docenten van reformatorische scholen voeren maar beperkt het gesprek met hun leerlingen over online activiteiten. Zo geeft de helft van alle docenten aan dat ze met hun leerlingen het gesprek voeren over hoe ze moeten omgaan met sociale media.

Dit blijkt uit onderzoek van het practoraat onderwijs online van het Hoornbeeck College dat is uitgevoerd onder zo’n vierhonderd docenten binnen het reformatorisch onderwijs.

In het onderzoek dat is uitgevoerd onder docenten van verschillende reformatorische scholen blijkt dat vrijwel alle docenten YouTube gebruiken, 90 procent WhatsApp gebruikt, 45 procent actief is op Facebook, 22 procent een profiel heeft op Instagram, 20 procent actief Twittert en 1 procent zich begeeft op Snapchat. Ze geven aan dat ze een uitnodiging van een leerling om vriend te worden op Facebook niet zullen accepteren, maar dit ligt voor LinkedIn en Twitter anders: een grotere groep vindt dit prima. Wel geeft een grote groep (90 procent) aan dat ze regelmatig het gevoel hebben dat ze hun leerlingen moeten aanspreken op hun online gedrag. Voor docenten onderling komt een ander beeld naar voren. De helft van de docenten geeft aan dat ze hun collega moesten aanspreken op hun online gedrag richting leerlingen. De leidinggevende van de docenten blijkt dit niet te doen: 85 procent geeft aan dat dit niet ter sprake komt. Een kwart van de docenten vindt dat sociale media een kans is om jongeren te laten zien wie je bent.

Digitale didactiek
In het klaslokaal is het krijtbord vervangen door een smartboard. Maar hoe vaardig zijn de reformatorische docenten hiermee? Vrijwel iedere docent zegt dit te gebruiken. Een ruime meerderheid is ook tevreden over de beschikbare ICT-middelen binnen zijn of haar school. PowerPoint is de meest gebruikte applicatie binnen de les. Twee derde gebruikt geen sociale media-tools binnen de les zoals Kahoot of Mentimeter en de helft wijst de leerlingen op online mogelijkheden om extra te oefenen met de leerstof. Zo’n veertig procent van de docenten geeft aan digitale middelen in de klas te gebruiken om te differentiëren naar het niveau van de leerling.

Leerlingen mediawijzer maken
Docenten binnen onderwijs werken aan de toekomst van de leerling. Maar helpen zij ook om hen mediawijzer te maken? Driekwart geeft aan dat ze hun leerlingen helpen bij het vinden en beoordelen van online informatie. De helft van de docenten laat de leerlingen met enige regelmaat werken met digitale toepassingen die ze later nodig hebben in hun beroep. De meerderheid (63 procent) geeft aan met hun leerlingen te spreken over de veiligheid op internet. Een minderheid (48 procent) spreekt met de leerlingen hoe ze moeten omgaan met sociale media. Kennis is niet het probleem, zo geeft deze groep aan. Zestig procent zegt hier over te beschikken. Wel werd er een significante relatie gevonden tussen leeftijd en kennis: hoe ouder de docent hoe minder kennis hij aangaf te bezitten. Op de vraag of docenten laten zien waar ze hun gepresenteerde informatie in de les vandaan hebben, antwoord veertig procent bevestigend.

Mediawijze docenten zijn nodig
Het practoraat onderwijs online onderzoekt de mogelijkheden om de mediawijsheid van docenten te bevorderen. "Als de docent niet mediawijs is, kun je dit van de leerling ook niet verwachten", zo geeft practor Jeroen van der Laan aan. "Leerlingen lijken misschien wel vaardiger met bijvoorbeeld hun smartphone dan de docenten, maar mediawijsheid gaat veel verder dan het bedienen van een paar knoppen. De docent moet de leerling voorbereiden op een wereld die veranderd is, en alleen nog maar digitaler zal worden. Dit vraagt om mediawijze docenten die met hun leerlingen het gesprek aangaan en samen met hen informatie beoordelen en reflecteren op hun mediagebruik."

Datum: 13 juli 2018
Auteur: Practoraat Onderwijs Online Hoornbeeck College
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen - eigen tekening
Website: http://www.hoornbeeck.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Schaduw
18 mei

Schaduw meer

Vuurvlam
30 maa

Vuurvlam meer