Woord en Daad is dankbaar voor groei inkomsten

In 2023, dat voor de organisatie een jubileumjaar was, groeiden de inkomsten voor Woord en Daad vanuit bedrijven, particulieren, scholen en winkels verder door. Vanuit deze groepen noteerde Woord en Daad een inkomensgroei van 13 procent.

Totaal komen de inkomsten van Woord en Daad over 2023 uit op 34,9 miljoen euro – iets lager dan begroot. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat ze een lager bedrag ontving in een meerjarige overheidssubsidie.

Onrust

Wereldwijd zagen we in 2023 de onrust in landen toenemen en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld krimpen. Dit bemoeilijkte het werk van onze partners, onder meer in de Sahel-regio, Haïti en Ethiopië en maakte ook het werk van Woord en Daad uitdagend.

Gesponsorde kinderen

In het verslagjaar steeg het aantal gesponsorde kinderen, ondanks een verhoging van het maandelijkse sponsorbedrag in januari. 29.803 kinderen volgden onderwijs. Woord en Daad steekt in op de verbetering van het onderwijs door leerkrachten te trainen en goede lesmethodes te ontwikkelen. 78.917 leerkrachten ontvingen een training. Samen met haar partners heeft Woord en Daad 2.666 kinderen een uitweg uit kindslavernij kunnen bieden en 104.668 kinderen preventieve hulp geboden om uitbuiting te voorkomen.

Presentaties

Via presentaties dacht Woord en Daad met bijna 12.000 mensen in Nederland na over de vraag hoe hun levensstijl in Nederland invloed heeft op het leven van mensen verder weg. We bereikten politiek betrokkenen om aandacht te vragen voor coherent beleid en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten over de resultaten bij onze andere programma’s, Duurzaam Water, Inclusieve Agribusiness, Noodhulp en Werk en Opleiding? Lees ons jaarverslag met thema ‘Goede moed!’ via Online Jaarverslag 2023 | Woord en Daad (inzine.nl).

Mini-documentaire

Op donderdag 6 juli 2023, precies een halve eeuw na de ‘geboortedag’ van Woord en Daad, publiceerde Woord en Daad deze mini-documentaire:

Web: www.woordendaad.nl
Beeld en auteur: Woord en Daad

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies