MENU
5 manieren om stress op je werk te overwinnen

5 manieren om stress op je werk te overwinnen

06 jan

Kara Martin: Een paar jaar geleden gaf ik les aan studenten die onderzoek deden in hun kerk naar de problemen waarmee christenen op de werkplek worden geconfronteerd. Het omgaan met conflicten en ethische uitdagingen waren belangrijke kwesties, maar de meest opvallende was het omgaan met werkstress.

Ze vertelden dat ze zich gespannen en overweldigd voelden door de druk van het werk, en dat het moeilijk was om een evenwicht te vinden.

Een voorbeeld: Joanne heeft veel stress op het werk gevoeld. Leiderschapsveranderingen waren hiervan de oorzaak, evenals een gebrek aan overleg over haar werkdruk en de dreiging van bezuinigingen op het werk. Daarnaast namen een aantal goede collega's afscheid van het bedrijf waardoor de voor haar belangrijke relaties op de werkvloer wegvielen.

Joanne leed aan slaaptekort; regelmatig werd ze wakker door haar zorgen over haar werk. Ze had ook steeds meer last van haar maag en voelde af en toe haar hart sneller kloppen. Ze was ook vaak chagrijnig naar anderen thuis en gebruikte soms wijn om de negatieve gevoelens even te vergeten.

Joanne was eerst ook boos op God omdat ze in zo'n stressvolle situatie terecht was gekomen. Na verloop van tijd ontdekte ze echter dat Gods aanwezigheid een grote bron van troost en troost was.
Toch voelde ze zich vaak uitgeput in de kerk en niet in staat om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Het was iets wat Joanne moeilijk vond om met haar kerkvrienden te bespreken, omdat ze zich schaamde voelde over haar onvermogen.

Joanne's verhaal is herkenbaar. Ze aarzelde om anderen te vertellen over haar strijd, uit angst. Ze wachtte te lang om hulp te vragen en tegen die tijd was de situatie in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, zowel op het werk als thuis. De stress had invloed op haar geestelijke relaties en haar vermogen om in de kerk actief te zijn.

Een christelijke benadering van stress
Enkele van de meest voor de hand liggende stappen om met stress om te gaan zijn: goed eten, slapen en bewegen. Er zijn echter nog andere belangrijke stappen die we als christen kunnen nemen zodat we stress overwinnen.

1 - Bid, zelfs als je twijfelt of God je gebeden hoort. Vraag, indien mogelijk, anderen om voor (of bij voorkeur met) jou te bidden.

2 - Vergeet niet dat je identiteit en veiligheid in Christus moeten worden gevonden in plaats van in je werk. Je bent Gods kind, gemaakt naar zijn beeld, met eeuwige hoop. Die waarheden kunnen niet benvloed worden door wat er op het werk gebeurt.

3 - Houd een rustdag, een wekelijkse rusttijd en focus op God. Laat het een tijd van voorbereiding op de komende week zijn, evenals een oprechte dankbaarheid aan God .

4 - Er staat veel in de Bijbel dat ons aanmoedigt om onze zorgen aan God te geven, omdat Hij voor ons zorgt en de Here Jezus onze lasten op Zichzelf zal nemen. Lees bijvoorbeeld Mattes 11:28-30 waar de Here Jezus zegt: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

5 - Bijbelse geschiedenissen kunnen ook een bron van bemoediging zijn, zoals de geschiedenis van David die vertrouwde op God te midden van zijn stress Lees bijvoorbeeld Psalmen 7, 27, 31 en 34, waar hij vertelt over zijn leven terwijl hij van Saul wegvlucht.
Het grote Voorbeeld is de Here Jezus Zelf. Hij worstelde met zijn aanstaande arrestatie, de beproevingen, het verlaten worden van God in de hof van Getsemane en de naderende dood (Mattes 26:36-46). Terwijl hij bad, vertelde Hij Zijn Vader over zijn angsten, maar Hij onderwerpt Zich aan Gods wil.

Soms heeft het werk zoveel invloed in ons leven dat het lijkt of alles daarom draait. Kolossenzen 1:16-17 herinnert ons er echter aan dat er meer is 'Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vr alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.'

De Here Jezus is verheven boven alles, zelf boven de hele aarde en boven elke relatie, inclusief onze werkplek. We mogen anders kijken naar ons leven en ons werk, we mogen letten op dat wat God aan het doen is, en we mogen Hem vragen om onderscheiding en wijsheid terwijl we proberen ambassadeurs van Christus op onze werkplek te zijn.

Onze stress, levensvragen en conflicten kunnen worden geminimaliseerd als we onze baan zien in het perspectief van de Bijbel. We doen ons werk uiteindelijk voor God, zoals de Bijbel het zegt in Kolossenzen 3:23: "En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen."

Datum: 6 januari 2019
Auteur: Kara Martin - Eternity News
Foto: Henk-Jan Oudenampsen - eigen tekening en foto
Website: http://www.eternitynews.com

Dit artikel delen: