MENU
Het Evangelie kan verandering brengen in Noord-Kaukasus

Het Evangelie kan verandering brengen in Noord-Kaukasus

15 jan

Gulo (foto) heeft nog nooit van het Evangelie gehoord, net als 99% van haar landgenoten. Daarom start Operatie Mobilisatie een actie voor Noord-Kaukasus. OM wil de mensen daar bereiken met het Evangelie. Steun dit plan met jouw gebed en gift.

Het Evangelie kan verandering brengen in Noord-Kaukasus. Dit hebben al mogen zien in de stad Tkvartshal in AbchaziŽ, een door oorlog verscheurd land in Noord-Kaukasus. Er is veel armoede en uitzichtloosheid. Het is alsof er een deken van somberheid ligt over dit gebied.
Anderhalf jaar geleden werd er een kerk gesticht. Wekelijks komen mensen bijeen om samen Gods Woord te horen. Jongeren kijken samen naar Bijbelse films. Het Evangelie heeft nieuwe hoop gebracht voor deze gemeenschap. En met jouw steun kunnen we nog veel meer mensen bereiken in Noord-Kaukasus.

Wat doet Operatie Mobilisatie?
Wereldwijd zijn er ruim drie miljard mensen die niet of nauwelijks het Evangelie hebben gehoord. Dat raakt ons diep, omdat Jezus zelf ons in MattheŁs 28:19 oproept om te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken. Wij worden gedreven door de diepe overtuiging dat ieder mens de kans zou moeten krijgen om het Evangelie te horen. Hoewel de kerk wereldwijd groeit, komen er toch elke dag 57.000 mensen bij die nog nooit het Evangelie hebben gehoord. Het is onze missie om daar verandering in te brengen door christenen te mobiliseren en in beweging te brengen.

Waarom gaan de zendelingen naar Noord-Kaukasus?
Operatie Mobilisatie richt zich op gebieden die het minst bereikt zijn met het Evangelie. Noord-Kaukasus (een gebied onder Rusland) is zoín gebied. 99% van de inwoners heeft nog nooit het Evangelie gehoord. Voor ons in West-Europa is dat haast onvoorstelbaar. Toch gebeurt dit op slechts een paar uur vliegen bij ons vandaan.

Jarenlang zijn er oorlogen en conflicten in dit gebied geweest, maar van opbouw was weinig sprake. Deze uitzichtloosheid maakt de inwoners wanhopig. Het is ons gebed en verlangen om de inwoners kennis te laten maken met de liefde en hoop van Jezus Christus. God kan de mensen in Noord-Kaukasus nieuw perspectief geven.

Wat is er in de afgelopen jaren gedaan?
Sinds 2005 biedt Operatie Mobilisatie in Rusland een Mission Discipleship Training aan voor missionaire en kerkelijk werkers. Anderhalf jaar geleden is er een vervolgprogramma gestart voor studenten die een praktijkjaar in Noord-Kaukasus willen doen, gericht op gemeentestichting in een moslimcontext, christelijk leiderschap en Ďbusiness as missioní. Naast de jaarlijkse inzet van studenten wonen er nu drie gezinnen in Noord-Kaukasus.

Een aantal voorbeelden van wat er bereikt is de afgelopen jaren:
- We helpen arme gezinnen in AbchaziŽ met voedselpakketten en andere praktische hulp en er zijn jongerenclubs opgericht waar ze het Evangelie horen.
- Er wordt minimaal drie keer per jaar een training georganiseerd voor missionair werkers in de Kaukasus.
- Studenten hebben lokale kerken in dit gebied ondersteunt door middel van evangelisatie, praktisch werk, kerkbouw en het organiseren van kinder- en jeugdwerk.
- Er is geholpen bij het organiseren van christelijke tienerkampen in TetsjeniŽ, Dagestan en Noord-OssetiŽ, waar zowel christelijke kinderen als kinderen met een moslimachtergrond aan deelnamen.
- In AbchaziŽ namen we deel aan kampen voor gehandicapte kinderen.

Zijn er voorbeelden van de impact van het Evangelie?
Zeker. Anderhalf jaar geleden is Arayk, een christen, naar de stad Tkvartshal in AbchaziŽ verhuist. Deze stad heeft zwaar geleden onder de etnische onafhankelijkheidsstrijd met GeorgiŽ. Ooit was het een stad met 40.000 inwoners, nu wonen er nog zoín vierduizend. Mensen leven letterlijk in de ruÔnes van kapotgeschoten gebouwen. Er is weinig werk of geld. Veel jongeren zoeken een uitweg in alcohol en drugs en ook zelfmoord komt vaak voor.

Arayk begon mensen uit te nodigen voor bijbelstudies. Voor jongeren liet hij eens per week een Bijbelse film zien. Niemand verwachtte hier iets van, maar op dit moment komen wekelijks 30 mensen naar de kerk. Ongeveer 20 jongeren bezoeken de filmclub. Afgelopen zomer zijn er 17 volwassenen gedoopt! Er is nieuwe hoop ontstaan vanuit deze nieuwe gemeenschap van gelovigen. Wat een geweldig werk kan God doen door de inzet van een man.

OM ondersteunt deze nieuwe gemeente. Momenteel zijn er vier studenten die tijdens hun praktijkjaar in Tkvartshal helpen bij een wekelijkse club voor kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er gezocht naar een predikant die deze nieuwe kerk kan leiden.

Datum: 15 januari 2019
Auteur: Operatie Mobilisatie
Foto: Operatie Mobilisatie
Website: https://bit.ly/2Fzkps7

Dit artikel delen:

Meer nieuws: