MENU
Schep duidelijkheid over capaciteit van het stroomnetwerk

Schep duidelijkheid over capaciteit van het stroomnetwerk

15 jan

De ChristenUnie Overijssel wil dat er snel inzicht komt in de capaciteit van het stroomnetwerk in Overijssel. De aansluiting van zonneparken op het stroomnetwerk moet niet stuiten op capaciteitsproblemen. “Die problematiek moet zo snel mogelijk de wereld uit anders komt er veel te weinig vaart in de energietransitie”, zegt statenlid Stelpstra van de Overijsselse ChristenUnie.

Hij diende al in 2017 – met brede steun- een motie in, waarin hij aandrong op het in kaart brengen van de energie-infra-structuur. Stelpstra wil een heldere energieatlas en zakelijke afspraken. Daarom heeft hij opnieuw vragen gesteld aan het college van GS.

Een inzichtelijke infrastructuur, een energieatlas draagt bij aan het gesprek met gemeenten en inwoners waar de vraag naar warmte en energie nodig is en welk potentieel aan besparing en opwekking er nodig is.

Vraag en aanbod van energie moet zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dat kan met een uitgekiende , infrastructuur. “Elk gebouw, huis zal uiteindelijke haar eigen energiecentrale moeten zijn en waar dat niet kan, moet dat zo veel als mogelijk plaatselijk geregeld worden”. Volgens Sybren Stelpstra wordt zo voorkomen dat er nu op locaties, waar de grondkosten laag zijn en dus hoge rendementen voor ondernemers zonneparken worden aangelegd en waarop het stroomnetwerk niet is berekend.

“In april 2018 heb ik als statenlid nogmaals aangedrongen op een blauwdruk, waarin de opname capaciteit van beter inzichtelijk wordt gemaakt. Er is nu wel een energieatlas te vinden op internet, maar werkbaar is het nog niet. ”

De ChristenUnie Overijssel is voorstander van dat gemeenten en plaatselijke verenigingen of coöperaties die lokaal samen de transitievraag oppakken”. In Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen heeft het CU-statenlid daar mooie voorbeelden van gezien. Dat verdient navolging. “Een energiecommissaris, naar Amsterdams model, kan daarbij mogelijk bij helpen.” Hij wil dat de provincie dat als voortrekker stimuleert.

Gemeenten hebben ook niet allemaal genoeg capaciteit in huis om de energietransitie goed te kunnen regisseren. Het huidige probleem in het stroomnetwerk geeft dat al aan. Een de echte omslag moet nog komen. Organiseer dus samen als provincie en gemeenten de kennis en kunde.” Volgens de ChristenUnie kan een energiecommissaris daar een belangrijke rol bij spelen en die heeft volgens het statenlid vooral een achtergrond in het bedrijfsleven. “Van praten en tafelen moeten we naar doen!”

In maart 2019 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. “Er zal veel over dit onderwerp gepraat worden” volgens Stelpstra, “maar laten we vooral op basis van goede informatie en kennis aan de slag gaan.”

Datum: 15 januari 2019
Auteur: Wim Hovestad
Foto: ChristenUnie Overijssel
Website: http://www.overijssel.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: