MENU
Thema GZB-dag in Barneveld: De Geest doorbreekt de grenzen

Thema GZB-dag in Barneveld: De Geest doorbreekt de grenzen

25 feb

Sprekers uit binnen- en buitenland vertellen hoe de Geest in hun leven vaak ongedachte wegen ging. Een van hen is ds. Yunusu Mataka uit Malawi. Hij is opgegroeid in een moslimgezin. Zijn vader is de stichter van een groot aantal moskeeën. Door een klasgenoot die hem regelmatig over Jezus vertelde kwam Yunusu tot geloof.

Nu is het zijn passie dat kerken oog krijgen voor hun moslimnaaste en met hen het Evangelie delen. Ook dr. Peter Kuzmic uit Bosnië, een land met een diepe kloof tussen bevolkingsgroepen en religies, heeft heel wat mensen geïnspireerd om over grenzen heen te kijken.
Tijdens de GZB-dag is er ook volop ruimte voor muziek. De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig, ’s Middags is er een voorstelling van poppenspeler Timo van den Heuvel. Het is dus echt een dag voor jong en oud! De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 9.45-15.45 uur. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Van harte welkom!

Vanuit verschillende invalshoeken gaan de sprekers in op het thema van deze dag: De Geest doorbreekt de grenzen.

Petrus krijgt een visioen: hij moet er op uit, het Evangelie is voor iedereen! En dus gaat hij op weg naar Cornelius, een stap die hij nooit had gedacht te zullen zetten. En Cornelius, hij wordt door God op pad gestuurd om dat Evangelie te ontvangen. De Geest brengt mensen in beweging en stuurt hen naar onvermoede plekken, tot op de dag van vandaag. Op de GZB-dag 2019 ontdekken we hoe de Geest ook nu nog mensen op weg brengt. Om het Evangelie te delen, maar ook om het Evangelie te ontvangen. Ds. André van der Graaf brengt de ontmoeting van Petrus en Cornelius nog een keer goed in beeld. Dr. Peter Kuzmic vertelt hoe de Geest hem naar Bosnië heeft gebracht. Ilse Visser werd geroepen om naar Malawi te gaan, maar ook daarna ging God verder. Ds. Yunusu Jonathan Mataka laat zien hoe de Geest hem op weg bracht in Malawi. Verhalen van mensen daar én hier, die vertellen hoe God dwars over grenzen heen mensen bereikt met het Evangelie.

Dr. Peter Kuzmic is decaan aan het Evangelical Theological Seminary in Osijek (Kroatïe) en zowel als hoogleraar als persoonlijk verbonden met de Balkan en zijn geschiedenis. Dr. Kuzmic werkte als gemeentestichter in Bosnië. Tijdens de Balkanoorlog was hij nauw betrokken bij de hulpverlening in Sarajevo. Nu ondersteunt hij vanuit het ETS de vaak jonge en kleine kerken in de regio, in het bijzonder in Bosnië. Door zijn kennis van de kerk in de Balkan is hij voor veel studenten en predikanten een belangrijke bron van inspiratie en bemoediging. Hij helpt hen om over grenzen van taal, etniciteit en religie heen te blijven kijken en zich in te zetten voor een kerk die openstaat voor iedereen.

Ds. André van der Graaf is predikant in de Hervormde Gemeente Heerde. Hij houdt twee Bijbelstudies over het thema ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Centraal staat Handelingen 10, de ontmoeting tussen Petrus en Cornelius.

Tien jaar lang heeftdrs. Ilse Visser zich ingezet voor het vertalen van de Bijbel in het Ellomwe, een taal die door zo’n 900.000 mensen in Malawi wordt gesproken. Ilse: “Sinds ik in 2006 geïnteresseerd raakte in Bijbelvertaalwerk, laat het me niet meer los. Ik vind het fascinerend om te zien hoe eeuwenoude Bijbelse teksten in verschillende culturen tot leven komen en mensen inspireren. De Bijbel lezen, bestuderen door een taalkundige en theologische bril, en die vervolgens opnieuw in woorden vangen om voor een breed publiek toegankelijk te maken, dat is wat mij enthousiast maakt.”
Sinds begin 2017 werkt zij als nieuwtestamenticus bij het Bijbelgenootschap, bij het team Vertalen.

Ds. Yunusu Jonathan Mataka woont in Malawi en werd geboren in een moslimgezin. Zijn vader was de stichter van een groot aantal moskeeën in het noorden van land. De moeder van Yunusu was zijn derde vrouw. In tegenstelling tot zijn andere vrouwen woonde hij met haar samen. Na de dood van zijn vader waren zijn halfbroers en -zussen zo jaloers dat ze al de spullen van zijn moeder en haar kinderen afpakten en hen zo op straat zetten. Dit was voor Yunusu een erg donkere periode in zijn leven. Ze moesten alles achterlaten en verhuizen. Daardoor kwam hij op een andere school waar ook een jongen zat die hem vaak vertelde over Jezus. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij tot geloof is gekomen. Nu is hij predikant en coördinator van Mthenga Wabwino, het toerustingsprogramma dat is opgezet door GZB’er Nico Bontenbal.

Datum: 25 februari 2019
Auteur: GZB - Gerdi van Eck
Foto: GZB
Website: http://www.gzb.nl/gzb-dag

Dit artikel delen:

Meer nieuws: