MENU
Beweging en groei in 2018 door nieuwe aanpak Woord en Daad

Beweging en groei in 2018 door nieuwe aanpak Woord en Daad

01 apr

Hulporganisatie Woord en Daad publiceert vandaag haar jaarverslag over 2018 met het thema ‘Boost’. De christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking werkte in haar projecten met een marktgerichte aanpak, en trok een grote diversiteit aan partners aan.

De projecten met banen voor jongeren laten duidelijk de impact zien van deze focus. Het aantal jongeren dat hierdoor in 2018 een baan vond groeide met meer dan 50% (van 3.823 naar 5.783).

Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad: ‘Onze christelijke identiteit bepaalt altijd ons handelen. Daarbij kiezen we voor een ondernemende aanpak en zoeken we het allerbeste voor onze naasten ver weg. We hebben grote ambities over de blijvende impact die we willen bereiken. Daarom vormen we consortia waarin elke deelnemer expertise met zich meebrengt en zijn eigen toegevoegde waarde heeft.’ In deze consortia sluiten zowel Nederlandse als lokale partijen aan. ‘We willen juist op moeilijke plekken aanwezig zijn, om keuzes te bieden aan de allerarmsten, zodat ook zij boven armoede uitstijgen.’

Banen voor jongeren
In 2018 vonden 5.783 jongeren een baan of startten een eigen bedrijf. Dit ‘Job Booster-programma’, dat migratie bij de wortel aanpakt, stemt opleidingen af op de lokale vraag naar geschikt personeel. Rina Molenaar: ‘Een consortium waarin ook overheden en lokale ondernemers meedoen stelt ons in staat om een hele sector aan te jagen, en duurzaam te veranderen.’ Naast jongeren werden ook 14.740 (boeren-)ondernemers getraind en geadviseerd. Veel jongeren die een baan vonden, volgden eerder het onderwijsprogramma van Woord en Daad, waarmee € 36.744 kinderen werden bereikt.

Duurzaam water: schoon en betaalbaar
Een ander voorbeeld van de marktgerichte benadering van Woord en Daad is de aanpak van een grootschalig waterproject in Ethiopië. Meer dan 1 miljoen mensen zullen bij beëindiging van het project duurzame toegang tot schoon drinkwater hebben. ‘Dit doen we met nieuwe samenwerkingspartners ’, aldus Molenaar. ‘Denk dan ook aan waterschappen en lokale onderhoudsbedrijven voor de watervoorziening en aan Nederlandse partners zoals AFAS. Woord en Daad heeft in zo’n samenwerkingsverband meestal de leiding.’

Meer dan 1 miljoen mensen zullen bij
beëindiging van het project duurzame
toegang tot schoon drinkwater hebben.


Inkomsten achterban stabiel, minder inkomsten subsidies
Woord en Daad ziet ook een boost bij de trouwe achterban in Nederland, die het overgrote deel van de totale inkomsten (€ 29.387.092) binnenbracht. Slechts 15% van de inkomsten kwam binnen uit subsidies (t.o.v. 23% in het voorgaande jaar). De reguliere inkomsten groeiden licht, incidentele posten als noodhulp en nalatenschappen lagen wat lager. De donateurs voelen zich sterk verbonden aan de identiteit en het werk van de stichting. De ‘Erkenning van het Gouden Oor’ in 2018, die Woord en Daad als eerste Goede Doelen-organisatie ontving voor het luisteren naar de klant, onderstreept die stevige band. Ook de toename van het aantal actieve vrijwilligers en kringloopwinkels (van 17 naar 25) bevestigt deze ontwikkeling.

De donateurs voelen zich sterk verbonden
aan de identiteit en het werk van de stichting.


In 2018 werkte Woord en Daad aan onderwijs, werk en opleiding, duurzaam water, agrarische ontwikkeling, huizenbouw, en noodhulp en weerbaarheid. Zowel in Nederland als in het Zuiden hebben beleidsbeïnvloeding en bewustwording een plaats in alle projecten.

Datum: 1 april 2019
Auteur: Aukelien Wierenga - Woord en Daad
Foto: Woord en Daad
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: