MENU
Woord en Daad en GZB trekken samen op om de allerarmsten te bereiken

Woord en Daad en GZB trekken samen op om de allerarmsten te bereiken

03 sep

Afgelopen week waren de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Stichting Woord en Daad samen met kerken en NGO’s uit Centraal Amerika en Colombia bijeen in Nicaragua voor een driedaagse conferentie. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten een gezamenlijk leertraject op te starten met als doel de meest vergeten en gemarginaliseerde mensen tóch te bereiken met programma’s en diaconale activiteiten.

‘Het was bijzonder om te zien dat we allemaal het verlangen hebben om er voor de zwaksten te zijn, en te erkennen dat we daar nu onvoldoende in slagen,’ licht Jan Ouwehand, directeur van de GZB toe. ‘We beseffen dat het niet alleen gaat om fysieke tekorten, maar ook om gebroken relaties, een gevoel van hopeloosheid en geestelijk nood bij deze doelgroep’.
Kerken en NGO’s werken vaak in dezelfde gebieden, zonder elkaar te versterken. Afgevaardigden van kerken en NGO’s spraken nu met elkaar om de problematiek helder te krijgen, en om visie en strategieën te ontwerpen om gezamenlijk de allerarmsten te bereiken, met behoud van eigen doelstellingen en missie.

Gezamenlijke basis
Het conferentieprogramma bestond uit een aantal intensieve gesprekken, korte Bijbelstudies, veldbezoeken en presentaties waarin onder meer kennis werd uitgewisseld over bestaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen NGOs en kerken. ‘Kerken en NGO’s werken op heel verschillende manieren,’ aldus Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad. ‘Maar het trof me deze week dat er een gezamenlijk passie is om juist die moeilijk bereikbare groep toch mee te nemen. Het was mooi om te zien dat door deze week partners elkaar beter leerden kennen. In Colombia bijvoorbeeld zijn de kerk en de NGO al jaren aanwezig. Ze zitten dicht bij elkaar in Bogota maar hebben nooit samengewerkt. Nu ligt er een gezamenlijk plan.’

Samenwerkingstraject per land
GZB en Woord en Daad zijn de leidende organisaties in het gezamenlijke leertraject. Alle partijen die bij de conferentie aanwezig waren hebben per land een plan gepresenteerd waarin staat hoe het samenwerkingstraject in dat land wordt opgestart. Eén van de doelen van het traject is om de opgedane kennis en ervaring ook met andere organisaties in het veld te delen. ‘GZB verlangt ernaar om lokale kerken en gemeenten te helpen om op te staan voor hen die niet worden gezien en geen helper hebben,’ geeft Ouwehand aan. ‘We willen hen een plek bieden in de gemeente en in de gemeenschap.’ Molenaar: ‘Wij kunnen in Nederland de intentie uitspreken om samen te werken maar in het veld moet het gebeuren. Deze week zagen we het gebeuren! Dat motiveert enorm.’

Alle partners gaan vanaf oktober actief aan de slag met het onderzoek. Woord en Daad en GZB zullen waar nodig bestaande processen aanpassen als die het streven om de meest gemarginaliseerden te bereiken, in de weg staan.

Datum: 3 september 2019
Auteur: Woord en Daad - Aukelien Wierenga
Foto: Woord en Daad
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: