MENU
Ruimte voor jongeren

Ruimte voor jongeren

19 sep

Te veel jongeren worden te zwaar belast door schulden en prestatiedruk. De ChristenUnie heeft het initiatief genomen tot Coalitie-Y en wil daarmee meer ruimte geven aan jongeren en hun talenten. We moeten af van het neoliberale denken dat jongeren wil doen geloven dat je je eigen project bent waarin je moet investeren en dat succes een keus is. Het leenstelsel is daar bij uitstek een uiting van. Het manifest van Coalitie-Y wil een omslag in dat denken, het leenstelsel aanpakken en de terugkeer van een basisbeurs.

Verder willen we meer ruimte voor jongeren op de woningmarkt, arbeidsmarkt, in het onderwijs. We willen een generatietoets invoeren zodat duidelijk wordt of beleid generaties niet afknelt. Met deze brede maatschappelijke en politieke coalitie zijn we met zovelen dat we echt nieuwe keuzes kunnen maken en kunnen toewerken naar een regeerakkoord dat jongeren-proof is. Zo wil de ChristenUnie bijdragen aan een samenleving waarin mensen tijd hebben voor aandacht voor elkaar en aandacht voor dingen die echt van waarde zijn.

Datum: 19 september 2019
Auteur: Christenunie
Foto: Christenunie
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: