MENU
Handhaving stikstofnormen gevaar voor Zeeuwse duinen

Handhaving stikstofnormen gevaar voor Zeeuwse duinen

12 feb

Door de stikstofregels dreigt de veiligheid van de bewoners van Walcheren in gevaar te komen. Dat stelt de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarom wil SGP-Kamerlid Stoffer dat er ontheffing kan worden gegeven voor de Natura 2000-regels als het gaat om het opspuiten van nieuw zand.

Door de storm van afgelopen weekend zijn grote stukken strand op het Zeeuwse eiland Walcheren weggeslagen. Daarom moet er op die plaatsen met spoed nieuw zand worden bijgespoten. Maar dat kan niet zo snel omdat daarvoor in het kader van Natura 2000 eerst vergunning moet worden aangevraagd. Dat kost veel tijd.

SGP-Kamerlid Stoffer vind dat onaanvaardbaar. “Het kan toch niet zo zijn dat door de handhaving van de stikstofnormen de veiligheid van mensen en dieren in gevaar komt. Ik vind dat de weggeslagen stukken strand zo snel mogelijk moeten worden hersteld, zeker nu we nog midden in het stormseizoen zitten. Daarom moet er voor het opspuiten van het Walcherse strand ontheffing worden verleend van de tijdrovende procedure om een vergunning te krijgen.”

Stoffer heeft hierover aan de bel getrokken bij het kabinet, te weten minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Een adequate en goede verdediging van mens en dier tegen overstromingen is belangrijker dan het naleven van de Natura-200-regels,” aldus het SGP-Kamerlid.

Datum: 12 februari 2020
Auteur: SGP - Chris Stoffer
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: