MENU
Rotterdamse Christenunie en SGP stoppen samenwerking

Rotterdamse Christenunie en SGP stoppen samenwerking

16 jun

De SGP betreurt het dat de ledenvergadering van de ChristenUnie in Rotterdam heeft besloten zonder de SGP de komende raadsverkiezingen in te gaan. Daarmee is een streep gehaald door bijna 40 jaren van vruchtbare samenwerking van de SGP en de CU (voorheen GPV en RPF) in de Maasstad.

SGP-voorzitter Dick van Meeuwen: “De CU-lijsttrekker in Rotterdam voert aan dat ‘de partijen op landelijke thema’s uit elkaar groeien.’ Natuurlijk zijn er verschillen, maar dat was altijd al het geval. Toch hielden we elkaar vast.” De SGP-voorzitter hoopt dat dit een incident is. “Op heel veel plaatsen in het land verloopt de plaatselijke samenwerking tussen SGP en CU prima. Dat is goed voor het klassiek-christelijke geluid in de politiek, dat juist in deze seculiere tijd zo dringend nodig is,” aldus Van Meeuwen.

Volgens lijsttrekker Tjalling Vonk zijn er onder andere verschillen van inzicht rond lhbti-ers, de Nashvilleverklaring, het vluchtelingenbeleid, de islam en de houding ten opzichte van Forum voor de Democratie.

In januari van dit jaar schreef de ChristenUnie Rotterdam dat ze zelfstandig deel gingen nemen aan gemeenteraadsverkiezingen 2022. Er was toen nog een gecombineerde fractie van ChristenUnie en SGP. Bestuur ChristenUnie Rotterdam: "De keuze voor een gezamenlijke lijst is nooit een automatisme en dus ligt die vraag voorafgaand aan de verkiezingen steeds opnieuw voor. In de Rotterdamse samenwerking is het ChristenUnie-aandeel gaandeweg steeds groter geworden. Daardoor dekt de ChristenUnie-SGP-vlag naar onze overtuiging de lading niet meer.
Daarnaast merken we dat een aanzienlijk deel van onze achterban niet meer op een gecombineerde lijst stemt. We willen ook hen graag vertegenwoordigen en voluit voor onze eigen idealen kunnen gaan. We vinden het daarom passender om als ChristenUnie met een zelfstandige lijst aan de volgende verkiezingen deel te nemen."

Datum: 16 juni 2021
Auteur: SGP - Christenunie
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: