MENU
Congres over de grenzen en kansen van De Hoop

Congres over de grenzen en kansen van De Hoop

15 sep

Naar aanleiding van het 45-jarige bestaan van De Hoop ggz organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) – mede door De Hoop opgericht – op vrijdag 5 november 2021 het wetenschappelijk congres ‘Wie gelooft er nog in de GGZ?’. De diverse inleiders zullen ingaan op de uitdagingen waarvoor de GGZ anno 2021 staat en het belang van hoop in soms uitzichtloos lijkende situaties van cliënten in de ggz. Het congres is online of fysiek te volgen.

Centrale vragen die tijdens het congres aan de orde zullen komen zijn: Wat zijn de grenzen van de huidige geestelijke gezondheidszorg? En welke onmacht en ethische dilemma’s brengt dit met zich mee? Welke rol speelt hoop als er sprake is van onmacht?

Inschrijven kan via kicg.nl/wetenschappelijkcongres.

Het congres beoogt ggz-professionals te prikkelen en uit te dagen hun eigen onmacht en verlangen in de ogen te kijken en onderling het kritische gesprek aan te gaan over mogelijkheden en beperkingen, inspiratie en valkuilen, identiteit en spiritualiteit in de ggz. Deelname aan het congres is ook relevant voor pastoraal medewerkers en andere professionals die in hun werk te maken hebben met psychische problematiek bij cliënten. Accreditatiepunten zijn te behalen met deelname aan het congres.

Dagvoorzitter van het congres is Hanneke Schaap-Jonker, hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit en rector van het Kicg. De volgende sprekers zullen ieder vanuit hun unieke perspectief de thema's onmacht en hoop in de ggz belichten:
· Jacobine Geel, voormalig voorzitter De Nederlandse GGZ
· Philippe Delespaul, hoogleraar Zorginnovaties in de ggz
· Derek Strijbos, filosoof, A-opleider Psychiatrie
· Maarten Verkerk, senator ChristenUnie en hoogleraar Christelijke filosofie
· Irene Blom, klinisch psycholoog en bestuurder van De Hoop ggz

Meer informatie over het congres is te vinden op kicg.nl/wetenschappelijkcongres.

De Hoop ggz is een christelijke ggz-instelling en helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving.

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) initieert onderzoek en voert het uit. Het Kicg is bezig met innovatie en doorontwikkeling van behandelmethodiek vanuit het perspectief van het christelijk geloof. De kennis wordt toegepast in de behandeling en begeleiding en gedeeld met professionals in de ggz en personen die werkzaam zijn binnen het pastoraat.

Datum: 15 september 2021
Auteur: De Hoop - Renee Breuer
Foto: De Hoop
Website: http://www.kicg.nl/wetenschappelijkcongres

Dit artikel delen:

Meer nieuws: