MENU
Het Sjemita-jaar: rust en kwijtschelding

Het Sjemita-jaar: rust en kwijtschelding

18 dec

Column - Dit joodse jaar 5782 is een bijzonder jaar, namelijk een Sjemita-jaar ofwel een Sjabbat-jaar. Sjemita betekent ‘terugtrekken/loslaten’ en sjabbat betekent 'rust'. Gedurende dit jaar gelden er strenge regels voor de landbouw in het land Israël. De belangrijkste regels zijn: 1) een verbod op het bewerken van het land en 2) een verbod om de opbrengst van het land commercieel te oogsten. Men trekt zich terug van de landbouwactiviteiten en neemt een jaar rust. Nog even een rekensommetje. Indien het joodse jaar deelbaar is door 7 zonder rest, dan is het een Sjemita-jaar. Het huidige joodse jaar is 5782:7=826 dus is het nu een Sjemita-jaar.

Kwijtschelding
Sjemita kan ook vertaald worden met ‘kwijtschelding’. Deze betekenis vinden we onder meer terug in Deuteronomium 15:1,2. Daar staat in de Herziene Statenvertaling (HSV): “Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt: iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de Heere.”

Dasberg
De Nederlandse jood Dasberg heeft het vanuit het Hebreeuws als volgt vertaald: “Na afloop van een zeven-jaren cyclus moet je een kwijtschelding – van schulden – instellen. Hier gaat het om bij deze kwijtschelding: Iedere schuldeiser moet een door hem opvorderbare schuld die hij van zijn naaste te vorderen heeft kwijtschelden, hij mag zijn naaste, die ook zijn broeder is, niet aanmanen, want men heeft kwijtschelding geproclameerd: in naam van de Eeuwige.”
Uit de HSV komt naar voren dat het om een financiële schuld gaat. Het gaat immers over kwijtschelden in relatie tot wat geleend is en moet worden terugbetaald. Daaruit maak ik op dat het om geld gaat.
Bij Dasberg is dat minder duidelijk. Daar staat kwijtschelding in relatie tot schulden. Dat kunnen financiële schulden zijn. Maar je kunt ook op een andere manier bij iemand in het krijt komen en daar wil ik een toepassing op maken (geen uitleg).

Levenslang schuldig
Onlangs hoorde ik een vrouw zeggen “Dat zal ik hem nooit vergeven!” Kortom, die vrouw houdt een ander misschien wel levenslang schuldig voor wat hij haar heeft aangedaan. Zo kun je iemand blijven achtervolgen met woorden/gedachten als “Wat je toen en toen gezegd/geschreven hebt vergeef ik je niet. Daarvoor blijf ik je schuldig houden.” En zou kan iemand jaar in jaar uit bij jou in het krijt blijven staan. Die persoon lijkt daarvoor levenslang te hebben gekregen.

Vergeving
Mag ik de eerste twee verzen van Deuteronomium ook zo toepassen? Na verloop van een periode van (maximaal) 7 jaar zijn er zaken/uitspraken, waarvoor een andere bij jou in het krijt staat, die je de ander gevraagd of ongevraagd moet vergeven/kwijtschelden. Iemand mag daarvoor niet levenslang bij jou als schuldenaar te boek blijven staan.
Wat zou dat ook in de gemeente van onze Here Jezus Christus een zegen zijn als we elkaar op dit punt kunnen vergeven. Hoeveel opmerkingen in woord of geschrift zijn er niet in het verleden gemaakt waarvoor sommigen de ander tot op de dag van vandaag schuldig houden.
Ik haast mij om hieraan toe te voegen dat ik hier niet doel op voorvallen, waardoor iemand heel veel leed is aangedaan en zelfs is beschadigd. Voor herstel hiervan is een andere – soms lange - weg nodig. Nee, ik bedoel hier uitsluitend die kleine alledaagse voorvallen. Weet je wel, die kleine vossen die de wijngaard bederven. De wijngaard van de Heer.

Zoals Christus
Ik durf hier nog wel een verwijzing te maken die volgens mij wel van toepassing is als het gaat om de beantwoording van de vraag hoe we moeten vergeven. Vergeven is voor de Heer zo’n belangrijk item dat Hij daarvoor zelf het voorbeeld is: “Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.” (Kol3:13)

Ik hoop en bid dat dit jaar ook voor de gemeente van onze Heer Jezus Christus een Sjemita-jaar zal zijn.

Datum: 18 december 2021
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

14 augustus 2022 Wie kan troosten zoals God
14 augustus 2022 En het geschiedde in die dagen
7 augustus 2022 God werd arm voor ons
7 augustus 2022 Niet los verkrijgbaar
31 juli 2022 Dan zullen ze weten

Meer nieuws:

Mijn God
10 jul

Mijn God meer