MENU
Gedachten over de jaarwisseling

Gedachten over de jaarwisseling

05 jan

Voor de kust van Zweden liggen duizenden rotsen in de zee. Sommige zijn zo groot als eilanden, er zijn er zelfs met woonplaatsen erop, maar de meeste van deze rotsen zijn klein en onbewoond. Ze worden 'archipels' genoemd en hebben één ding gemeen: ze hebben duizenden jaren lang alle aanvallen van wind en zee getrotseerd en zijn zo, althans voor mij, een symbool geworden van standvastigheid, veiligheid en betrouwbaarheid!

De Rots
Opmerkelijk is dat de Bijbel vaak over God spreekt als "de Rots", bijvoorbeeld in de Psalmen! En het past goed bij het beeld van de archipel: God verandert niet, wat er ook gebeurt, niets kan Hem aan het wankelen brengen! Hij is absoluut betrouwbaar en biedt ons mensen echte veiligheid - zelfs buiten ons leven in deze wereld! Hiervoor hoeven we Hem alleen maar om vergeving van onze schuld en zonden te vragen, dan wacht ons, na hier te hebben gewoond, een onvergelijkbaar leven met Hem, in het huis van de vader!

Vertrouwen
Zoals de schrijver van Hebreeën het in hoofdstuk 13:8 zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en voor eeuwig." Dat geeft ons vertrouwen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt! Er zijn geen onaangename verrassingen bij God, want Hij heeft ons alles verteld wat we moeten weten in Zijn Woord in de Bijbel.

Verwachtingen
Het nieuwe jaar ligt nu voor ons, als een nieuwe dag die begint met dichte mist. En is het niet zo dat we graag willen weten wat we in 2022 kunnen verwachten? Zullen we eindelijk verlost zijn van de pandemie - of moeten we nog een jaar worstelen met dit vervelende virus en de gevolgen ervan? Wat gaat de politiek ons brengen, en wat voor weer zal het worden? Behoud ik mijn baan, wat gebeurt er met mijn gezin? Er zijn waarschijnlijk meer van dergelijke vragen net zoveel als er mensen op aarde zijn!

Buitengewone gebeurtenissen
Eerlijk gezegd ben ik heel dankbaar dat ik niet in de toekomst kan kijken, maar ik kan er wel op terugkijken: 2021 was voor mij een jaar dat vol zat met buitengewone gebeurtenissen - en het is goed dat ik dat een jaar geleden nog niet wist, ik had geen idee wat me in 2021 zou overkomen.
Zo waren er in 2021 onder andere 3 meisjes die korte tijd bij ons thuis woonden als pleegkinderen, en het kleinste meisje stelde ons geduld ongelooflijk op de proef. Ik moest twee keer naar het ziekenhuis, niets gevaarlijks, maar het hield me dit jaar lang bezig. Dan was er nog het dominante thema: Covid 19! Hoe hoopten we dat wat we 'normaal' noemen ook weer gewoon zou worden, maar in plaats daarvan was het net zo moeilijk als het voorgaande jaar.

Alle dagen
Ik ben ook dankbaar omdat ik ervan overtuigd ben dat geen enkele situatie in mijn leven ooit aan mijn God zal ontglippen! Maar ik weet ook dat dit het precies is wat moeilijk is om te accepteren. Namelijk wanneer God af en toe problemen, ziektes, ontberingen in ons leven toelaat. Ook omdat de duivel ons juist in deze tijd wil laten geloven dat God niets om ons geeft en dat Hij ons vergeten is! Niettemin zijn in zulke tijden de woorden van de Heer Jezus nog steeds van toepassing: "Ik ben met u alle dagen tot het einde der tijden" (Matteüs 28:20)

Met dit in het achterhoofd wens ik alle lezers van christelijknieuws.nl een gezegend en vredig nieuwjaar, plus veel moed, vreugde en kracht voor elke dag in 2022!

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en eigen ervaringen en maakt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.

Datum: 5 januari 2022
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

14 augustus 2022 Wie kan troosten zoals God
14 augustus 2022 En het geschiedde in die dagen
7 augustus 2022 God werd arm voor ons
7 augustus 2022 Niet los verkrijgbaar
31 juli 2022 Dan zullen ze weten

Meer nieuws:

Mijn God
10 jul

Mijn God meer