MENU
Nicola en Lydia willen mensen met een eetstoornis helpen

Nicola en Lydia willen mensen met een eetstoornis helpen

25 maa

In Nederland zijn veel mensen die kampen met een eetstoornis of strijd hebben met eten. Vaak schamen ze zich daarvoor. Nicola Kraaijeveld en Lydia Kok willen juist deze mensen helpen. Vanuit hun kennis en ervaring, en hun liefde voor God en Zijn woord zullen zij binnenkort informatieavonden verzorgen op drie plaatsen: Den Bosch, Sprang-Capelle en Rijswijk (NB). Christelijknieuws sprak met Nicola en Lydia, lees hieronder alles over hun prachtige werk.

De avonden wordt verzorgd door Nicola Kraaijeveld en Lydia Kok. Nicola heeft in het verleden anorexia nervosa en boulimia gehad. Zij zal deze avonden vertellen wat ten grondslag heeft gelegen aan het ontwikkelen van haar eetstoornis en getuigen hoe God haar heeft geholpen (en nog steeds helpt) om hier vrij van te komen. Lydia is GZ-psycholoog en heeft een eigen christelijke psychologiepraktijk. Tot voorkort heeft zij gewerkt in een specialistisch behandelcentra voor eetstoornissen. Vanuit onze kennis en ervaring, en onze liefde voor God en Zijn woord zullen wij deze avonden verzorgen.

Waarom zijn jullie met de trainingen gestart?
Ons doel is om mensen die een eetstoornis hebben te helpen. Lydia vanuit haar rol als psycholoog en Nicola als ervaringsdeskundige. Over het algemeen wordt eten als iets goeds beschreven in de bijbel. God heeft ons lichaam zo gemaakt dat het eten nodig heeft om te functioneren. Ook wordt eten ingezet als het om offers gaat, en maaltijden worden ingezet om iets te gedenken en te vieren. Toch is voor vele mensen het goed omgaan met eten een struggle. Eetstoornissen zijn de meest dodelijke psychische ziekten in onze maatschappij. Gelukkig komen de ‘klassieke eetstoornissen’ niet extreem veel voor, daarentegen komen juist de ‘milde eetproblemen’ heel veelvuldig voor.

Wie hebben jullie op het oog?
Tijdens de informatieavond zullen we ingaan op wat een eetstoornis kenmerkt en hoe je eetproblemen therapeutisch kunt benaderen in het licht van de Bijbel. Deze avond zal zowel interessant zijn voor mensen die meer over eetstoornissen willen weten, als voor mensen die zelf moeite hebben met eten of juist ‘niet eten’.

Wat is jullie doel?
Wij hebben als doel mensen die “struggelen” met eten te helpen herstellen. Dit doen we met een christelijke geloofsovertuiging. Naast de informatieavond starten wij trainingen die mensen helpen om hun strijd met eten te herstellen. Tijdens de trainingen gaan we laagje voor laagje de strijd aan met de eetstoornis. Met de Bijbel in de hand ontrafelen we samen de eetstoornis. We starten met de buitenkant. Vervolgens gaan we steeds dieper en kijken naar persoonlijkheid, zelfbeeld, verlangens, gedachten en beschadigingen. Aan de hand van psychologische inzichten, opdrachten, het delen van ervaringen, steun vanuit de groep en het betrekken van Jezus' helende kracht – gaan we de eetstoornis herstellen.

Welke rol heeft de Bijbel hierin?
Door de jaren heen heeft Nicola ervaren hoeveel handvaten de Bijbel geeft om de eetstoornis en haar oorzaken aan te pakken. Herstel vanuit de Bijbel begon voor Nicola met de verzen uit Mattheus 6:25-34. Daarnaast bevat de Bijbel een pracht aan wijsheid en goede adviezen voor de diepere lagen die de eetstoornis veroorzaken. Voor herstel van de eetstoornis is het heel belangrijk om te blijven focussen op de Here Jezus. De Bijbel leert hoe Hij naar je kijkt, welke gaven en talenten Hij jou heeft gegeven en wat Hij in de toekomst voor jou voor ogen heeft. Door daarop te vertrouwen en aan vast te houden sta je sterker in je strijd met eten.
Hoe kunnen belangstellenden zich aanmelden?
De informatieavond 'Gods Licht in de strijd met eten' wordt op drie plaatsen gehouden en zal ongeveer een uur duren, met daarna koffie/thee en napraten. We starten om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 21.00 uur.

- woensdag 16 maart Parousia Gemeente,
's-Gravesandestraat 1-B, ’s-Hertogenbosch
- vrijdag 18 maart Christengemeente Rijswijk,
Ingang tegenover Dorpsstraat 15, Rijswijk (NB)
- vrijdag 25 maart Psychologiepraktijk Eden,
Dick Flemmingstraat 15 a, Sprang-Capelle

In het voorjaar zullen wij een 7-weekse basistraining starten waarin je meer handvaten krijgt om jouw eetproblemen aan te pakken.

Aanmelden kan via aanmelden@praktijkeden.nl

Op de website is meer informatie te vinden, neem een kijkje op www.praktijkeden.nl

Datum: 25 maart 2022
Auteur: Redactie christelijknieuws
Foto: Praktijk Eden
Website: http://www.praktijkeden.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: