MENU
Lourens van Bruchem startte duurzame waterprojecten in Afrika

Lourens van Bruchem startte duurzame waterprojecten in Afrika

16 nov

Lourens van Bruchem is leider van verschillende waterprojecten van Woord & Daad: Wat is er mooier dan het leiden van een project waar water gaat stromen?! Maar voordat een project loopt en het water stroomt, gaat er een heel proces aan vooraf. Aan mij de mooie taak om dit proces in goede banen te leiden. Graag wil ik vertellen hoe het starten van een nieuw waterproject in zijn werk gaat.

Het doel is duidelijk met het Drops4Crops-project in Benin, we willen een groot aantal boeren (en hun omgeving) de mogelijkheid bieden om op een duurzame manier gewassen te verbouwen. En daarvoor is water nodig. Maar dat niet alleen, het water moet ook op een slimme en duurzame manier geregeld zijn. En dat heeft best wat voeten in de aarde. Figuurlijk, maar ook letterlijk. We kunnen dit niet zonder onze partners in Benin die letterlijk met hun voeten in de aarde staan. Meer over dit project: www.woordendaad.nl

Wat is nodig?
Om het doel te bereiken is veel nodig. Natuurlijk is geld nodig om dit project te financieren. Het is mooi dat onze Nederlandse overheid een steentje bijdraagt aan dit project.
Zoals ik eerder al zei kunnen we dit project niet zonder onze lokale partners in Benin. Zij kennen hun land en de cultuur als geen ander en spreken de taal. Wij kunnen van hen leren en andersom leren zij van ons. We kunnen hen de kneepjes van het vak bij brengen op het gebied van projectmanagement, financiŽn, kennis van waterpompen, irrigatietechnieken, gewassen, bemesting en het bewerken van de aarde. Want het is belangrijk dat het beschikbare water goed gebruikt wordt.

Naast financiŽn en lokale partners is nog meer nodig om dit project van start te laten gaan. Boeren die een stuk land hebben, of recht hebben op het gebruik van land. Dit is een verhaal apart, want landrechten zijn in Benin niet overal zo goed geregeld als in Nederland. Ook zijn coŲperaties nodig die handelen in zaden; die afzetmarkten weten te vinden en die weten hoe bijvoorbeeld uien op de juiste manier opgeslagen moeten worden. (Opslag van uien kan goed zijn om de uien bijvoorbeeld op een later moment te verkopen als de prijzen gunstiger zijn). Als dit alles is gevonden kunnen we werken aan een projectvoorstel.

De inceptiefase
Samen met onze lokale partners is hard gewerkt aan een projectvoorstel. Het voorstel is goedgekeurd. Dan begint de inceptiefase. In deze fase gaan we alles formaliseren, zoals gemeenten betrekken, extra financiering zoeken, contracten tekenen en de business case verder uitwerken. Een belangrijke fase, maar omdat het soms wel langer dan een jaar kan duren roept deze fase bij de boeren wel eens onbegrip op. Zij willen het water zien stromen! Begrijpelijk, want water is van levensbelang voor hen.

Opzetten van demonstratieprojecten
Als de inceptiefase is goedgekeurd beginnen we met een aantal demonstratievelden van enige hectares groot. Dat zijn een soort proefvelden, waar we onze technieken in de praktijk gaan beproeven. We onderzoeken met elkaar de technische kant van het project. Waar komt een waterput, waar komt een waterreservoir, welke type pomp werkt het beste? Welke irrigatietechniek gaan we gebruiken voor welke teelt? We verzamelen data van de demonstratievelden om te onderzoeken of we op de goede weg zitten.

Stromend water
Nu kan het project echt opgestart worden. Data is verzameld en de technische kant van het project beproefd. We weten nu waar we het beste een waterput kunnen aanleggen met de juiste pomp erbij, met een waterreservoir. De juiste manier van irrigeren is onderzocht en we weten nu welke gewassen het beste geteeld kunnen worden. We werken aan een financieel levensvatbaar geheel. Het water kan gaan stromen! Zodat de boeren meer kunnen telen, met gewassen van betere kwaliteit en een leefbaar inkomen hebben om hun gezin te onderhouden en genoeg hebben om het volgende zaaiseizoen weer voldoende te kunnen zaaien.

De rode draad door dit alles is water. Maar niet alleen water, we hebben de juiste mensen nodig en bovenal de zegen van God. In die afhankelijkheid doen we ons werk. Prachtig werk!

Over de auteur
Lourens van Bruchem werkt onder andere als projectleider van het project Drops4Crops Benin, maar ook voor D4C in Burkina Faso. Tevens is hij projectleider van het Benkadi-project, een strategisch partnerschap tussen organisaties uit het Noorden en het Zuiden, waarbij de inwoners van vier Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali, worden betrokken bij beleidsvorming, planning en uitvoer met betrekking tot het omgaan met klimaatverandering in hun land. Water loopt als een rode draad door zijn werkzaamheden heen.

Datum: 16 november 2022
Auteur: Woord en Daad - Lourens van Bruchem
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: